Nu har arkitekttävlingen om Stockholm centralstation avgjorts. Det vinnande teamet är en svensk-brittisk konstellation ledd av Londonbaserade firman Foster & Partners tillsammans med det svenska kontoret Marge Arkitekter. Ett spännande förslag som bygger på hållbar stadsplanering och effektivare resande.

ANNONS

Stockholms centralstation byggdes1871 och fungerar i dagsläget över sin kapacitet, vilket inte är en hållbar situation. Det nya förslaget är framtaget för att utöka stationens operativa kapacitet och förvandla de omgivande kvarteren till en hållbar och promenadvänlig stadsdel.

”Det här projektet är ett historiskt åtagande”, säger Angus Campbell, senior partner på Foster & Partners och fortsätter:

”Stockholm är en unik stad med historiska stadssilhuetter. Vi tror att våra förslag kan skapa meningsfulla kopplingar mellan staden och centralstationen, samtidigt som vi skapar gröna stadsrum för människor att mötas, samt ett centralt fokus för hållbart resande i hjärtat av Stockholm.”

Svårlösta utmaningar på Stockholms centralstation

Stockholm centralstation blev tidigt en knutpunkt. Stationens läge har å andra sidan haft en sämre inverkan på stadsrummet, vilket förstärkts av biltrafik sedan 1960-talet.

På grund av trafikleder och tågspår som löper längs Karlbergskanalen, är stora delar av innerstaden på Norrmalmssidan avskurna från Karlbergskanalen.

Tävlingsförslaget

Översiktligt kan projektet sammanfattas som ett detaljplaneförslag till ett nytt kvarter, med fokus på hållbarhet och trivsamma stadsrum. I förslaget ingår utbyggnad av tågspåren i Centralstationens västra del som vetter mot Kungsholmen för att kunna utöka tågtrafiken.

ANNONS
ANNONS

Spåren ska löpa längs med de befintliga spåren i nord-sydlig riktning. En förlängning av den befintliga avgångshallen, ska ge Stockholm Central en betydligt större yta för resenärer, affärer och restauranger.

Vid avgångshallens södra del som vetter mot gamla stan, föreslås en parkliknande yta som knyter an till Stockholms historia.

Nya kvarter ovanför spåren

För att få bort trafikproblemen längs med Karlbergskanalen föreslås en överdäckning av tågspår och trafikleder, över vilken Foster och Marge har skissat fram förslag till en serie fastigheter som ska byggas över spåren och bilda ett nytt kvarter med en mix av bostäder, affärer och arbetsplatser

Vasagatans trafik ska också försvinna från gatunivå och förläggas i en tunnel under jord.

I tävlingsförslaget presenteras Vasagatan som ett torgliknande promenadstråk med planterade träd som fortsätter fram mot Cityterminalen. Där Centralen och Cityterminalen möts föreslås ett större torg som knyter ihop byggnaderna.

ANNONS
ANNONS

Ett spännande förslag som kommer att ta lång tid att färdigställa, men som har många intressanta möjligheter.

Av: Cecilia Bolter

Läs mer: Foster Stockholm Central Statation [Dezeen]

Läs även: Gröna Lunds utbyggnad får grönt ljud [Dagens PS]