Under den långa period vi haft med låg ränta tog bostadsbyggandet fart, kulmen nåddes 2021 då 68 000 lägenheter påbörjades, nu är situationen motsatt.

ANNONS

En marknadsrapport från byggbolaget Veidekke slår fast att bostadsbyggandet är på väg att kollapsa, det rapporterar Dagens Nyheter.

Brant fall i bostadsbyggandet

Enligt Boverkets senaste prognos väntas bygget av 33 000 lägenheter påbörjas i år. Ska man tro på Veidekkes marknadsrapport är läget värre än så.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, säger att de ser det brantaste fallet i bostadsbyggande sedan 1990-talet.

”Mellan 1991 och 1995 föll bostadsbyggandet från 65 000 till 11 000. Nu går vi från 67 000 till runt 20 000”, säger han till DN.

Han tror inte att konjunkturen kommer vända snabbt utan att den kommer hålla i sig så långt Veidekke kan prognostisera, till 2026.

”Men det kommer att påverka bostadsmarknaden under hela 2020-talet”, säger han till DN.

Byggandet kommer minska

Skälen är att hushållen får försämrad ekonomi, att byggkostnaderna stiger och att kommersiella fastighetsbolags möjligheter till finansiering försämras.

ANNONS
ANNONS

Lennart Weiss är mer pessimistisk än många andra, men de flesta bedömare delar uppfattningen att byggandet de närmaste åren kommer minska ordentligt, det skriver DN.