Den europeiska fastighetssektorn är tungt riskexponerad och nu varnar JPMorgan och Citigroup för kursslakt i aktierna.

ANNONS

Kraftigt stigande finansieringskostnader vid sidan av en ekonomisk avmattning gör att analytiker på de amerikanska bankjättarna JPMorgan och Citigroup bedömer att europeiska fastighetsaktier är ”de mest sårbara”.

JPMorgan varnar på nytt investerare för den utsatta sektorn, och enligt Citigroup riskerar fastighetssektorns värde att halveras.

Det här rapporterar Bloomberg och konstaterar att synen på den europeiska fastighetssektorn är att den är värst drabbad i Europa.

Men trots att fastighetssektorn i Europa fallit blytungt på börsen de senaste månaderna är bedömningen att botten inte är nådd.

Det finns mer fallhöjd, enligt experterna som i allt större utsträckning talar om en björnmarknad för fastighetsaktier.

ANNONS
ANNONS

Räntorna fortsätter upp för att tygla den europeiska inflationen

Samtidigt som fastighetsbolagen är skuldtyngda och beroende av bolån fortsätter centralbankerna höja räntorna i kampen mot inflationen.

Detta driver upp finansieringskostnaderna för den hårt pressade fastighetsbranschen där kommersiella fastigheter anses vara den svagaste länken.

Där till märker fastighetsbolagen av en minskad efterfrågan när räntorna stiger och begränsar ansökningarna om bolån.

Priserna faller också på bostäder och för många fastighetsbolag innebär dessutom hotet om en lågkonjunktur en ökad risk för minskade hyresintäkter.

Strateg tonar ned riskerna: Det är inte en ny fastighetskrasch

Alla bedömare svartmålar dock inte fastighetssektorn.

Stephane Deo, chefsmarknadsstrateg på Ostrum Kapitalförvaltning, säger till Bloomberg att han inte är ”alltför orolig”, det var mycket värre under den tidigare finanskrisen, anser han.

ANNONS
ANNONS

Det som sker i fastighetssektorn nu betecknar Deo som ”en justering, inte en fastighetskrasch som 2009”, säger han till Bloomberg.

Läs även: Aktiechef spår ”dropptortyr” i fastighetsbolagen [Dagens PS]

Läs mer: Global kris i fastighetsbranschen: ”Tickande bomb” [Dagens PS]