Den höga inflationen gör livet svårt för fastighetsägare som i snabb takt höjer hyrorna, men det räcker inte för att klara de stigande finansieringskostnaderna.

ANNONS

Transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden är låg, både för privata och för kommersiella fastigheter. Enligt Handelsbankens prognos kommer bostadsbyggandet minska med 40 procent i år, jämfört med 2021.

”Vi bedömer att fastighetsvärden och bostadspriser faller med 15 respektive 20 procent”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, i ett pressmeddelande.

Bygginvesteringar minskar

Fallande bostadspriser bidrar till att bygginvesteringarna minskar drastiskt. Även hushållens marginaler pressas av den höga inflationstakten.

”För en villaägare med direktverkande el, bolån på 3 miljoner kronor och rörliga avtal stiger kostnaderna för el och räntor med cirka 10 000 kronor per vintermånad. Företagens lönsamhet kommer påverkas då de får allt svårare att höja försäljningspriserna”, säger Christina Nyman i pressmeddelandet.

Fastighetsbolag drabbas av högre kostnader

Kommersiella fastighetsbolag drabbas av högre kostnader och sämre finansieringsförhållanden när efterfrågan på lokaler dämpas. När pressade hushåll framöver drar ned på sin konsumtion kommer efterfrågan på hotell och restauranger minska. Även efterfrågan på kontorslokaler kommer minska i takt med att arbetsmarknaden försvagas.

ANNONS
ANNONS

Inflationen driver upp lokalhyrorna men det räcker inte för att motverka de fallande fastighetsvärdena. Hur stor nedgången bli och hur snabbt den går beror på hur finansiellt pressade fastighetsbolag agerar.

Svenska fastighetsbolag högt belånade

Generellt sett är svenska fastighetsbolag högt belånade och har enligt Handelsbanken 750 miljarder kronor i utestående obligationsfinansiering på den svenska och på den europeiska kapitalmarknaden.

Christina Nyman säger att det motsvarar cirka 50 procent av svensk BNP innevarande kvartal och menar att det visar på den betydelse sektorn har för finansiella marknader och för den svenska ekonomin.

Kommer inte stjälpa ekonomin

Handelsbanken bedömer att de flesta bolag kommer lösa sin finansiering på kapitalmarknaden eller genom bankfinansiering och menar att det i grunden inte är något fel på bolagen, varför banken inte tror att fastighetssektorn kommer stjälpa ekonomin.

Dock menar Handelsbanken att det finns en risk för ett mer negativt scenario om större aktörer tvingas sälja fastigheter.

Klimatpåverkan förblir i fokus

Stigande finansieringskostnader och minskande riskaptit kan pausa klimatinvesteringar, men kraven på energieffektivisering ser inte ut att minska för fastighetssektorn varför investeringsbehov och kostnader kvarstår.

ANNONS
ANNONS

”Vi bedömer att fastighetssektorns klimatpåverkan förblir i fokus. Med höga energipriser finner vi även att energieffektivitet blir än mer relevant när det gäller en byggnads attraktivitet som investering. Det finns fortfarande rum för förbättring även om svenska byggnader generellt har lägre klimatavtryck från energianvändning än resten av EU”, säger Christina Nyman i pressmeddelandet

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Byggföretagen: Bygginvesteringar minskar med 10 procent [Dagens PS]