True Heading genomför företrädesemission

Uppdaterad: 25 feb. 2020Publicerad: 21 feb. 2020

True Heading bedriver konsultverksamhet och tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning på den marina marknaden.

ANNONS
ANNONS
True Heading AB – Vendev. 90 – 182 32 Danderyd

Hemsida: trueheading.se

Teckningsperiod: 6 mars 2020 – 20 mars 2020
Lista: Spotlight
Emissionsbelopp: Ca 7 Mkr
Teckningskurs: 0,10 kr
Likviddag:
Avstämningsdag:
Värdering: Ca 7 Mkr pre-money

Villkor:
Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B aktie.

Övrigt:
Fullständiga villkor och anvisningar kommer presenteras under vecka 9.

ANNONS
ANNONS