Utvecklar onlinespelet NOW, ett så kallat MMORPG.

Star Vault AB – Stadiongatan 60 – 217 62 Malmö

Hemsida: starvault.se

Teckningsperiod: 18 mars 2020 – 31 mars 2020
Lista: Spotlight
Emissionsbelopp: 4,2 Mkr
Teckningskurs: 0,06 kr
Likviddag:
Avstämningsdag:
Värdering: 12,61 Mkr pre-money

ANNONS
ANNONS

Villkor:
Företrärdesrätt 1:3. För varje 1 på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls 1 teckingsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Övrigt:
Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna tecknings- garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp.