Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Hjärtat som klappar för miljontals med hjärtsvikt

Ina Laura Perkins tillsammans med grundare, läkaren och styrelseledamoten Azad Najar, och en bild på ett bolagets konstgjorda hjärta. Realheart grundades 1999.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 06 juli 2024Publicerad: 27 juni 2024

Ett svenskt börsbolag är i slutskedet av prekliniska studier i slutskedet av att ta del av den mycket stora marknaden – motsvarande cirka 400 miljarder kronor – för konstgjorda hjärtan. Bolaget är ensamma om att ha utvecklat ett konstgjort hjärta som liknar det mänskliga, vilket innebär mycket stora fördelar för att ge patienter med hjärtsvikt ett bra liv innan en transplantation. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Nasdaq First North-listade Realhearts hjärta har en patenterad fyrkammardesign som efterliknar kroppens naturliga blodcirkulation. Det är lättare och tystare än andra artificiella hjärtan, vilket förbättrar patienternas livskvalitet.

Se och hör Ina Laura Perkins, Realhearts vd berätta för Direkt Studios hur emissionslikviden ska bidra till att nå denna mycket stora marknad för konstgjorda hjärtan, där det endast finns ett par aktörer i dagsläget.

Marknadspotential

Realheart genomför nu en företrädesemission på 48,5 miljoner kronor, som till 50 procent omfattas av garanti- och teckningsåtaganden. Pengarna ska göra det möjligt för bolaget att utveckla sitt artificiella hjärta för att på sikt hjälpa de miljontals människor runt om i världen som lever med svår hjärtsvikt. 

Marknadspotentialen bedöms vara motsvarande cirka 400 miljarder kronor. 

”En astronomisk siffra som grundar sig på antalet patienter som uppskattas till 200 000 personer årligen. Kostnaden för ett konstgjort hjärta ligger strax under 1,8 miljoner kronor”, säger hon.

Väntelista för hjärtan

Realheart kommer till att börja med att rikta sig mot patienter som är på väntelista – cirka 8 000 personer – för en hjärttransplantation. 

ANNONS

”Där är risken stor att dö om man inte får ett fungerande hjärta. Då kan man använda ett konstgjort för att köpa sig mer tid.”

Styrkan med Realheart

Om 1 procent av de på väntelistan behandlas med Realhearts hjärta innebär det årliga intäkter på cirka 150 miljoner kronor.

Styrkan med Realhearts patenterade hjärta i relation till konkurrenterna är att det härmar det mänskliga hjärtats sätt att pumpa, vilket minimerar hemolys eller blodskada. Det skapar förutsättningar för ett betydligt bättre liv för patienterna än de alternativ som i dag erbjuds. 

”Vi har 80 procents lägre blodskada än den i dag största aktören har. Detta i kombination med resultat från våra djurstudier visar att vårt hjärta kan därmed ersätta det mänskliga hjärtat på ett naturligt sätt.”

I slutskedet

I dag är Realheart i slutskedet av de prekliniska tester som behöver göras. Steget efter är att inleda kliniska studier där hjärtat används av människor. 

”Vi har fått mycket goda, och lovande, preliminära resultat.”

ANNONS

Under 2025 räknar bolaget med att kunna skicka in de data som krävs till regulatoriska myndigheter. Sedan inväntas godkännande innan kliniska prövningar tillsammans med Sahlgrenska sjukhuset kan inledas. 

Läkare imponerade

Ina Laura Perkins understryker att risken för att inte bli slutligt godkänd är låg eftersom man tydligt kan visa bolagets hjärta ger samma typ av blodtryck och flödesmönster som ett mänskligt hjärta.

”Vi har visat att pumpprincipen fungerar mycket bra,” säger Ina Laura Perkins om blodtryck och flödesmönster. 

”När vi har gjort djurstudier blir både läkare och sjuksköterskor imponerade av att det här faktiskt ersätter det naturliga hjärtat. Givetvis behöver vi fortsätta arbetet för att samla in all data som krävs för regulatoriska myndigheter, men att vår produkt kan pumpa som det naturliga hjärtat är den största risken och där har vi bevisat att det här fungerar.”

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Units: En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en vederlagsfri (1) teckningsoption av serie TO3.
Teckningskurs: 0,5 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckning av Units: Via Nordnet, Avanza och Nordic Issuing 96 994 446 units, motsvarande 193 988 892 aktier och 96 994 446 teckningsoptioner av serie TO3
Teckningsperiod: 12 juni – 5 juli 2024

Likviden från Företrädesemissionen om maximalt cirka 48,5 miljoner SEK planeras att fördelas enligt följande:

  1. Prekliniska studier: cirka 78 procent
    a. Blodtester och hållbarhetstester: 8 procent
    b. Djurstudier: 70 procent
  2. Regulatoriskt arbete: Cirka 4 procent
  3. Bolagskostnader: Cirka 18 procent
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS