Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

I startblocken när fastighetsbranschen tar fart

Börsnoterade Tessins finansieringsplattform kopplar ihop utvecklare av fastighetsprojekt med finansiärer, som därmed kan få en god och riskjusterad avkastning berättar Tessin Nordic Holdings vd Heidi Wik. Foto: Tessin Holding
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 05 juli 2024Publicerad: 19 juni 2024

Nordens ledande plattform för fastighetsfinansiering har allt på plats för en snabb expansion när marknaden nu vänder. Med nya engagerade huvudägare, halverad kostnadsbas och avsiktsförklaring om ytterligare 600 MSEK i institutionellt kapital är bolaget redo att bidra till att små- och mellanstora fastighetsutvecklare kan förverkliga nya bygg- och fastighetsprojekt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Börsnoterade Tessins finansieringsplattform kopplar ihop utvecklare av fastighetsprojekt med finansiärer, som därmed kan få en god och riskjusterad avkastning. Här får utvecklarna tillgång till kapital från ett stort nätverk av investerare så att nya fastighetsprojekt blir verklighet.

”Som aktieägare är man en del av ett etablerat bolag. Kommande kapitalkälla kommer att ge en mer stabil affärsmodell, förutsägbarhet i våra intäkter samt skapar utrymme för att förmedla större volymer. Det i sin tur ger oss förutsättningar att nå lönsamhet, säger Heidi Wik, vd för Tessin Nordic Holding, i en intervju från Redeye Growth Day, 2024 och fortsätter:

”Sett ur ett marknadsperspektiv, där vi ser att marknaden nu håller på att vända, gör att timingen är perfekt.”

Se hela intervjun med Tessin Nordic Holdings vd Heidi Wik, från Redeye Growth Day här:

Stor efterfrågan på kapital

ANNONS

Det institutionella kapitalet ska lånas ut till fastighetsutvecklare för att bygga bostadsprojekt i Sverige under de tre kommande åren.

Tessin har då möjlighet att bevilja nya lån i takt med att låneåterbetalningar sker, vilket innebär att dessa 600 miljoner kan lånas ut cirka 2,5 gånger under kreditfacilitetens initiala löptid. Då avtal slutsigneras kommer det utlåningsbara kapitalet alltså uppgå till minst 1 500 miljoner kronor.

”Efterfrågan är stor och vi har i dag kreditförfrågningar som överstiger 2 miljarder kronor. Min bedömning är att den kommer fortsätta växa i och med att vi får tillgång till kapital samtidigt som bankernas förutsättningar att låna ut till fastighetssektorn fortsätter stramas åt på grund av nya regelverk, säger Heidi Wik och fortsätter:

”Antalet bostadsprojekt behöver öka markant de kommande åren då den nuvarande byggtakten orsakar en ännu större bostadsbrist än tidigare.”

ANNONS

Senaste nytt

Stöttar byggande av nya bostäder

Tessins målgrupp är små och medelstora fastighetsutvecklare i Sverige. Bolaget har sedan starten 2014 varit med och bidragit till byggnationen av över 9 000 bostäder till det kan läggas ett antal kommersiella lokaler och samhällsfastigheter.

Hittills har över 4,5 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10 procent. Enbart under år 2023 har nära 900 miljoner kronor återbetalats till investerarna. De faktiska kreditförlusterna är fortsatt låga, 0,3 procent.

”De främsta anledningarna till att man väljer oss är tillgången till kapital via vårt investerarnätverk om 60 000 medlemmar, flexibla finansieringslösningar med kapital till högre belåningsgrader än bankerna och med flexibla löptider. Till det kan läggas en kompetens och expertis som stöttar utvecklingen av ett projekt från start till mål”, säger Heidi Wik.

ANNONS

Garanterad företrädesemission

Tessin Nordic Holding AB genomför nu en företrädesemission om 5,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 100 procent och emissionsperioden pågår mellan den 14 juni till den 3 juli, 2024.

”Vi har ett tydligt mål att inom en relativt snar framtid bli ett lönsamt tillväxtbolag. Likviden från emissionen ska stärka oss ytterligare, parallellt med att Troserums Förvaltning och Dan Brander kommer in som ny huvudägare i Tessin”, säger Heidi Wik.

Läs mer om företrädesemissionen här:
www.tessin.se
www.eminova.se

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS