Meltron har genomfört en företrädesemission som blev tecknad till 120 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 25 miljoner kronor.

ANNONS

Teknikbolaget Meltrons nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 25 miljoner kronor övertecknades med 20 procent. Garantikonsortiet behöver därmed inte tas i anspråk.

Styrelsen har beslutat att genomföra en kompletterande riktad emission till strategiska investerare om 4 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Nyemissionen tecknades till 6,8 miljoner kronor genom kvittning av fordran. Bolaget tillförs 22 miljoner kronor kontant, före emissionskostnader. Meltron har därefter 288,22 miljoner aktier utestående.