Dagens PS

Så mycket sjunker BNP – en skräll

BNP
Upp med hakan, Elisabeth Svantesson (M). BNP-nedgången blev betydligt mindre än väntat. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 aug. 2023Publicerad: 29 aug. 2023

Sveriges BNP minskade med 0,8 procent under andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan – det var klart mindre än väntat.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Nedgången i BNP (bruttonationalprodukten) förklaras i första hand av minskad varuexport och lagerinvesteringar.

“Det var klart lägre än de preliminära siffrorna och även under analytikernas förväntningar på minus 1,2 procent enligt Infronts sammanställning.”, skriver Di.se.

Omni Ekonomi uppger att SCB i slutet av juli flaggade för en BNP-nedgång på 2,4 procent och i juni med ett tapp på 1,5 procent.

Men utfallet blev alltså avsevärt bättre än så. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2022 minskade BNP med 1,0 procent.

Allt enligt SCB

“BNP tyngdes av nedgångar inom flera komponenter andra kvartalet, såsom en svag nettoexport och minskade lagerinvesteringar. Hushållens konsumtionsutgifter minskade för fjärde kvartalet i rad”, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna, i en kommentar.

BNP i korthet i Q2:

Hushållens konsumtion minskade med 0,2 procent.

ANNONS

Den offentliga konsumtionen steg med 0,5 procent.

De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter steg med 0,3 procent och statens konsumtionsutgifter ökade med 0,8 procent.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar var oförändrade. Investeringar i bostäder fortsatte att minska medan investeringar i övriga byggnader och anläggningar ökade och höll tillbaka nedgången.

Exporten minskade med 0,8 procent och importen ökade med 0,1 procent.

Näringslivets förädlingsvärde minskade med 1,1 procent. De varuproducerande branscherna sjönk med 0,8 procent och de tjänsteproducerande minskade med 1,2 procent. Förädlingsvärdet inom de offentliga myndigheterna minskade med 0,4 procent.

ANNONS

Senaste nytt

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,4 procent.

Hushållens reala disponibla inkomster minskade med 3,0 procent jämfört med andra kvartalet 2022.

ANNONS

Den offentliga förvaltningen visade ett överskott på 31,7 miljarder kronor för andra kvartalet 2023. Det andra kvartalet 2022 var överskottet 86,1 mdkr.

Läs hela pressmeddelandet från Statistiska centralbyrån.

Läs även: Sverige i bottenträsket i tillväxtligan Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
Hej egenföretagare! Ekonomisk trygghet även för dig.

Vet du om att du som egenföretagare får värdefull rabatt på försäkringar och avtal som medlem i Unionen? Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS