ECB:s ordförande Christine Lagarde tonar på tisdagen ned risken för en recession i euroområdet, berättar CNBC.

ANNONS

”Vi har markant reviderat ner våra prognoser för tillväxten de kommande två åren. Men vi förväntar oss fortfarande positiva tillväxttakter på grund av de inhemska buffertarna mot förlusten av tillväxtmomentum”, var budskapet från den Europeiska centralbankens chef under mötet i Portugal där centralbankstoppar samlats för sitt årliga möte.

Tidigare under juni höll ECB ett krismöte för att ta fram och presentera verktyg mot de ökade finansiella riskerna.

Men på marknaden fick aktörerna inga raka svar på sina frågor om vare sig omfattning eller tidpunkt för åtgärderna.

Tillväxten har försämrats i euroområdet i takt med stigande inflation vid sidan av sanktionerna mot Ryssland, som utlöst en energikris.

Hotet om recession oroar – även om ECB tonar ned risken

Ekonomer dryftar hur Europa ska undgå en recession, samtidigt som oron för en djup lågkonjunktur ökar på finansmarknaderna.

Även skuldnivåerna i Europa, särskilt i Italien, är ett betydande orosmoment, anser investerarna.

Den övergripande inflationstakten i Euroområdet väntas i år hamna på 6,8 procent, vilket är långt över ECB:s inflationsmål på 2 procent.

ECB-chefen Christine Lagarde deklarerade i dag, tisdag, att räntorna kan höjas i en snabbare takt om inflationen fortsätter upp.

Erik Nielsen, global chefsekonom på UniCredit, sade till CNBC att han inte räknar med att årets forum med de europeiska centralbankscheferna resulterar i att man tar itu med de offentliga skuldnivåerna, utan att fokus ligger på penningpolitikens framtid.

ANNONS
ANNONS

”Kan man verkligen höja räntan i en lågkonjunktur även om inflationen är hög? Det skulle vara ovanligt”, resonerar han.

Läs mer på CNBC.

Läs även: ECB: Styrräntorna oförändrade [Dagens PS]