Promimic, som tillverkar och säljer biomaterial till ortopediska och dentala implantat, avser att börsnoteras på First North, och genomför samtidigt en nyemission.

ANNONS

Promimic AB har beslutat att börsnotera bolagets aktier på Nasdaq First North. I samband med detta genomför bolaget en nyemission om högst 5 000 000 aktier till priset 16 kronor per aktie – något som kan ge bolaget högst 80 miljoner kronor vid fulltecknad emission, före emissionskostnader, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Med detta värderas Promimic till cirka 198 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas för att finansiera bolagets tillväxtplan med fokus på den amerikanska marknaden för ortopediska och dentala implantat

Det finns teckningsåtaganden motsvarande 79 procent av erbjudandet, samt en övertilldelningsoption på 500 000 aktier från den befintliga aktieägaren ALMI Invest Västsverige AB.

Teckningsperioden för erbjudandet löper till den 22 april, och första handelsdag i bolagets aktie på First North väntas bli 29 april.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Noteringsrekord i Stockholm och globalt [Dagens PS]