Digitala magasinbolaget Readly börjar i dag den 17 september att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien kommer att handlas på segmentet Midcap med kortnamnet READ.

Teckningskursen i erbjudandet var 59 kronor per aktie. Bolaget har 18,23 miljoner stamaktier utestående samt även 10,88 miljoner preferensaktier, där det senare aktieslaget inte börsnoteras.

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet har mött stort intresse och övertecknats mer än tio gånger, exklusive aktier som förvärvats av ankarinvesterare.

Som ett resultat av erbjudandet tillförs Readly cirka 25 000 nya aktieägare.