När ett bolag noterar sig på börsen hoppas de förstås på att göra succé. Men det blir inte alltid som man tänkt sig – här är de tio sämsta börsnoteringarna det senaste året, räknat på hur mycket aktiekursen fallit sedan noteringen.

ANNONS
Afrika
Satsningen på Afrika har inte burit frukt. (Foto: MTI Investments)


10. MTI Investment
– minus 63 procent

Nordiskt investmentbolag som satsar på små och medelstora bolag i Östafrika. MTI betyder träd på swahili, och symboliserar bolagets fokus på tillväxtbolag enligt företagets hemsida. För aktiekursen har det dock inte varit någon tillväxt – den är ned 63 procent sedan börsnoteringen på First North i december i fjol.

Vultus
Vultus sysslar med precisionsjordbruk. (Foto: Vultus)

9. Vultus – minus 66 procent

Bolaget har en digital plattform som analyserar satellitdata för väder, och ger rekommendationer till bönder om hur mycket gödsel som behövs vilket ska spara pengar åt bönderna. Men för den som sparat i Vultus aktie har det blivit en 66-procentig förlust sedan börsnoteringen på Spotlight i maj.

Mybeat
Bild från bolagets reklamkampanj. (Foto: Mybeat)

8. My Beat – minus 67 procent

Uppstickare inom mobiltelefoni som vill konkurrera med låga priser och snabba hastigheter för äldre. Men för aktien har det gått sådär, minus 67 procent sedan börsnoteringen på Spotlight i maj.

ANNONS
ANNONS
Buyersclub
Tuff start på börsäventyret för Buyersclub. (Foto: Buyersclub)

7. Buyersclub – minus 68 procent

E-handel med medlemskap som erbjuder kunderna att köpa varor till inköpspris. Men aktien är långt under inköpspris för de som köpte vid börsnoteringen på First North – minus 68 procent sedan i juni.

Tendo
Robothandsken ska hjälpa personer med ryggmärgsskador. (Foto: Tendo)

6. Tendo – minus 69 procent

Medicinteknikbolag som byggt en robothandske för personer med ryggmärgsskador. Sedan börsnoteringen på Spotlight i april är aktien ned 69 procent.

Hoi
Nya boksläpp i januari från Hoi Publishing. (Foto: Hoi)

5. Hoi Publishing – minus 70 procent

Bokförlag som startade som ett hybridbolag som kombinerar redaktionellt förlagsansvar med att författarna själva delfinansierar utgivningen. Börsnoterades på NGM i juli och har tappat 70 procent sedan dess.

ANNONS
ANNONS
Hubbster
Hubbster levererar verktyg som utvecklar bolags strategier. (Foto: Hubbster)

4. Hubbster – minus 78 procent

Bolag som levererar verktyg till andra bolag som vill driva igenom strategier och förändringsarbete. Men förändringen på aktiekursen imponerar inte – ned 78 procent sedan börsnoteringen på NGM i mars.

Move about group
Mobilitetslösningarna har inte varit någon succé på börsen. (Foto: Move About Group)

3. Move About Group – minus 82 procent

Molnbaserad plattform som uppfyller alla aspekter av användarnas mobilitetskrav med en prenumerationstjänst, enligt bolaget själva. Investerarnas krav på aktieutveckling har det dock inte blivit något av, bolaget är ned 82 procent sedan börsnoteringen i februari.

Learning to sleep
Appen ger digital sömnhjälp. (Foto: Learning to sleep)

2. Learning to Sleep – minus 82 procent

Sveriges enda digitala sömnmottagning med psykologer fokuserade på sömnproblem. Tråkigt nog för investerarna har intresset för aktien också varit sömnigt – ned 82 procent sedan i februari.

ANNONS
ANNONS
Smart Valor
Times Square i New York vid börsnoteringen av Smart Valor. Sedan gick det utför. (Foto: Smart Valor)

1. Smart Valor – minus 86 procent

”Kryptoplattformen som kombinerar schweizisk kvalité med tysk effektivitet”, skriver bolaget själva. Sedan börsnoteringen på First North i februari har kryptovalutorna rasat, priset på bitcoin mer än halverats, och aktiekursen för Smart Valor har fallit ännu mer – minus 86 procent.

Källor: Affärsvärldens IPO-guiden, nyemissioner.se och de berörda bolagens hemsidor.

Läs även: Årets bästa börsnoteringar – bolag upp 137 procent [Dagens PS]

Intresserad av ekonomi, börsnoteringar och emissioner? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.