Börsåret 2021 kan bli historiskt och en rankinglista över hur världens börser gått i sommar placerar Stockholmsbörsen högt upp.

ANNONS

Enligt Placera.nu har Stockholmsbörsen stigit med 8,1 procent i lokal valuta sedan midsommar.

Det placerar Stockholmsbörsen på åttonde plats över starkast börsutveckling i sommar, visar genomgången av drygt 70 börser i världen.

”Den genomsnittliga uppgången bland de utvecklade ekonomierna (Developed Markets) summerar till 3,5 procent, vilket får sägas vara en riktigt hygglig utveckling sett till att året inletts så pass starkt och 2021 ser ut att kunna bli ett av de starkaste börsåren i modern tid”, skriver sajten och konstaterar att den svenska börsen utmärker sig historiskt.

Konjunkturen lyfter börserna

Men bäst utveckling i sommar och även sedan årets början globalt sett uppges ändå börserna i Östeuropa haft, som beskrivs som nya tillväxtekonomier i artikeln, så kallade frontier markets.

Trots oro för deltavarianten av coronaviruset och farhågor om snara åtstramningar från Federal Reserve fortsätter världens börser att stiga, vilket bland annat förklaras med starkare konjunktur i flertalet länder.

ANNONS
ANNONS

Sverige inget undantag och någon större sättning är enligt Placera inte i sikte, även om bedömningen är att tillväxttakten globalt kan avmattas något i höst.

Inte alls uppseendeväckande

Men detta scenario anses vara föga förvånande, snarare tenderar det att bli mer normalt börsklimat, sammanfattningsvis.

Överlag har Nordens börser presterat bra i sommar, även om Norge noterar ”måttliga 2,2 procent” i uppgång.

”Genomsnittet för DM-länderna är annars riktigt anständiga 3,5 procent på bara lite drygt 1,5 månader. Sett från årsskiftet landar den genomsnittliga uppgången på hela 18,4 procent och därmed börjar det luta åt att 2021 kan bli ett av de bästa börsåren någonsin”, skriver Placera.

Kina, men även Filippinerna, Brasilien och Peru finns på förlorarlistan bland världens börser, framgår det.

Lär mer här.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Superdator signalerar fortsatt kursuppgång [Dagens PS]

Läs mer: Starka rapporter öppnar för ny tjurmarknad i USA [Dagens PS]

Läs vidare: Europeiska aktier går bra i den ekonomiska återhämtningen [Dagens PS]

Läs också: Trots höga värderingar – därför är aktier fortfarande attraktiva [Dagens PS]