Aktier må vara högt värderade, men de är fortfarande attraktiva och ett betydligt bättre alternativ än att investera på räntemarknaden eller i obligationer.

ANNONS

Det visar investmentbanken Goldman Sachs i en färsk analys. Banken har ställt det inverterade P/E-talet mot den rådande avkastningen på den tioåriga statsobligationen i USA.

Ett avkastningsgap till aktier

I diagrammet nedan är det den svarta kurvan som är intressant. Den visar skillnaden i avkastning mellan tillgångsslagen. Det inverterade P/E-talet (ERP i diagrammet) för 2023 är i dagsläget 5,3 procent (motsvarar ett P/E-tal på 19). Direktavkastningen på tioåringen är 1,68 procent. Det ger ett avkastningsgap på 3,62 procentenheter.

aktier attraktiva

Normal värdering

Som framgår av grafen är det en ganska normal differens som inte signalerar för hög aktievärdering relativt obligationer. I samband med techbubblan vid millennieskiftet var avkastningen på obligationsmarknaden högre än det inverterade P/E-talet.

Det slutade i blodbad för aktiemarknaden. Nu är det, menar Goldman Sachs, närmast en attraktiv värdering för aktiemarknaden relativt räntemarknaden.

Ett golv för aktier

Om nu det här förhållningssättet till värderingar är något de stora kapitalförvaltarna lutar sig åt så innebär det att flödet av kapital från obligationsmarknaden till aktiemarknaden kommer fortsätta.

Och det betyder att så länge inte räntan går upp eller värderingarna på aktier springer iväg borde det finnas ett golv på aktiemarknaden.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Svag optimism – fortfarande köpläge på aktier. Dagens PS

Oj, oj – vilka vinstprognoser. Dagens PS