Swedbank uppger att den rapport som Uppdrag granskning hänvisar till med misstänkta transaktioner på 95 miljarder kronor var en initial rapport. Utifrån den rapporten har sedan ytterligare aktiviteter gjorts.

”I analysen förra året tittade vi på både nuvarande och före detta kunder i Baltikum. Resultatet av den första genomgången gjorde att vi sedan gick vidare med en fördjupad analys av cirka 2 000 kunder i hela Baltikum. Det ska sättas i relation till de 3,3 miljoner privat- och 300 000 företagskunder som vi har i Baltikum. I många fall fanns ingen anledning att agera vidare, men i vissa fall gick vi vidare med bl.a. anmälningar till finanspolisen”, säger vd Birgitte Bonnesen i ett pressmeddelande.

Swedbank skriver vidare att de siffror Uppdrag granskning hänvisar till är bruttosiffror i den initiala analysen.

ANNONS
ANNONS

”Uppdrag gransknings siffror kan exempelvis sättas i relation till den siffra på 2 000 miljarder kronor som figurerat kopplat till Danske Bank. I sammanhanget kan nämnas att Swedbank har en marknadsandel på cirka 60 procent vad gäller betalningar på den estniska marknaden och är därmed en bank som tar emot betalningar från alla andra banker”, skriver banken.

Efter dialog med Finansinspektionen har även de fått tillgång till materialet.