Räntan på USA:s 30-åriga statsobligation faller på onsdagen till en rekordlåg nivå om 2,072 procent. Samtidigt har 10-årsräntan fallit under den tvååriga räntan för första gången sedan 2007.

annons
annons

Den tioåriga räntan är just nu 1,62 procent, jämfört med tvåårsräntan som ligger på 1,634 procent.

Ofta pekas just räntekurvan, eller yield curve på engelska, ut som en av de mer träffsäkra indikatorerna för den amerikanska ekonomin.

En inverterad yieldkurva, där den korta räntan överstiger den långa, har historiskt signalerat att en recession står för dörren.

I slutet av juni sade James Bullard, Fed-chefen i St. Louis, att han var oroad över att yieldkurvan blev allt flackare. Till Wall Street Journal sade han att en inverterad yieldkurva utgör ”en av de största riskerna på kort sikt för Fed”.

Under förmiddagen har även räntekurvan i Storbritannien inverterat, vilket är första gången sedan 2008.

ANNONS
ANNONS