Den amerikanska riskkapitalfirmans utköp av det svensk-finska bolaget har blivit hårt kritiserat. Efter en ny manöver från köparna sätter Aktiespararnas chefsjurist ner foten.

Uppköpsbudet på specialpapperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö av bolagets huvudägare och riskkapitalfirman Bain Capital har fått en ny vändning.

För att uppköpet skulle gå igenom krävdes det att 90 procent av aktieägarna accepterade budet.

Efter att enbart 81 procent av de befintliga ägarna ställde sig positiva till utköpet sänkte friarna ribban.

Dessutom har de nu kallat till en extrastämma med förslag på bolagsändringar som Aktiespararna ställer sig kritiska till, rapporterar Di.

”Jag har aldrig sett något liknande”, säger Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton.

Går köksvägen

Sverre Linton pekar på flera av förslagen som ett försök av Bain Capital och Ahlstrom-Munksjös huvudägare att ta över bolaget genom ”köksvägen”, då uppköpsbudet inte var tillräckligt attraktivt.

Förslagen innefattar bland annat en upplösning av den valberedningen som är utsedd av årsstämman och möjligheten för styrelsen att genomföra större riktade nyemissioner.

ANNONS
ANNONS

”Med det här så kan de skaffa sig total kontroll över bolaget. Jag har aldrig sett något liknande. Jag kan inte se något annat syfte än att ta kontroll över bolaget”, säger Sverre Linton.

Kraftig utspädning

I sak är det inget utöver det vanliga att en styrelse får besluta om nyemissioner.

Dock används det oftast av bolag i en sämre finansiell situation och utspädningsgraden är i regel relativt låg, säger Sverre Linton.

I fallet Ahlstrom-Munksjö får styrelsen ett bemyndigande att genomföra riktade nyemission med 100 procents utspädningsgrad.

”Storleken på bemyndigandet anmärkningsvärt, redan ett bemyndigande om utspädning om säg 20 procent är i normala fall att se som väldigt stort”, säger Sverre Linton.

Läs mer: Maktkampen fortsätter – ledamöter hotar att avgå [Dagens PS] >>