Med hänvisning till Demokraternas ekonomiska plattform presenterar Nordea i dag, fredag, tio nordiska aktier som kan gynnas om Joe Biden blir ny president i USA. Analytikerna menar att hans vinst innebär stor expansiv finanspolitik som kan kompensera för ökade skatter.

Den omfattande expansiva finanspolitiken innebär bland annat stora satsningar på infrastruktur i form av vägar, broar, vattensystem, elnät och bredband. Ambitionen att närma sig klimatneutralitet är även i fokus.

De nordiska vinnarna har identifierats genom de fem bolagen med störst exponering mot USA i försäljningstermer varefter Nordeas analytiker plockat ut de som borde gynnas mest av satsningarna.

Aktierna som sållats fram på Nordeas lista är:

Dometic, 47 procents USA-exponering, gynnas av hemestertrend som tros få 50 procentigt uppsving av ”Bidenomics”.

Skanska, 42 procents USA-exponering, aktivitet och marginaler förväntas gynnas av diverse infrastrukturprojekt.

Uponor, 33 procents USA-exponering, nya renovationer borde gynna Uponor som även har lokal tillverkning i USA.

Husqvarna, 33 procents USA-exponering, ytterligare ett bolag som gynnas av hemestertrenden och ökat trädgårdsintresse.

Vestas, 32 procents USA-exponering, stora satsningar på grön energi behöver vindturbiner och Vestas tillverkar även lokalt i USA.

SSAB, 28 procents USA-exponering, priserna för stål har gått upp och SSAB tros gynnas kraftigt av infrastrukturpaket.

ABB, 24 procents USA-exponering, förvärvet av GEIS borde gynnas då den verksamheten är en av få elektrifieringslösningar som är gjorda i USA.

ANNONS
ANNONS

Volvo, 24 procents USA-exponering, infrastrukturpaket kommer gynna lastbilsverksamheten överlag men även CE-verksamheten.

SKF, 20 procents USA-exponering, kullager har en naturlig stark korrelation till den globala konjunkturcykeln och gynnas av ökad efterfrågan som kan tillkomma med finanspaketen.

Autoliv, 18 procents USA-exponering, en återhämtning i amerikanska bilindustrin, en ökad sysselsättningsgrad och konsumentinkomst borde gynna Autoliv.