Danske Bank uppger att utfallet i det amerikanska mellanårsvalet blev som väntat och att Trump framöver kommer att bli begränsad kring den ekonomiska politiken.

Samtidigt kommer hans skattereform att bestå och andra stimulanser kan komma från att demokrater och republikaner lättare kan komma överens om till exempel investeringar i infrastrukturen.

Annars är drivkrafterna som hållit igång börsuppgången fortsatt intakta. Dessa räknar in primärt den synkroniserade återhämtningen i världskonjunkturen, skattereformen och USA:s stora investeringar i infrastruktur. Med en blick bakåt på rapportsäsongen som varit pekar prognoserna på en närmare tvåsiffrig vinsttillväxt nästa år, skriver Danske Bank.

ANNONS
ANNONS

Avkastningen lär också om historiken upprepar sig vara synbar på S&P 500 som alltid stigit året efter ett mellanårsval sedan andra världskriget, tillägger banken.

Danske Bank väljer mot ovannämnda faktorer att inte ändra sin ståndpunkt om att aktier väntas ge bättre avkastning än obligationer över de kommande tolv månaderna. Därför rekommenderas en liten övervikt för aktier.