Dagens PS

Visionären bakom världens största fredsprojekt

Herman Sörgels projekt var av det större slaget.
Genom att dämma upp Medelhavet räknade den tyske arkitekten Herman Sörgel med att kunna förse hela framtidens Europa med energi. Ett minst sagt vådligt projekt. (Foto: okänt/montage)
Anders Værnéus
Anders Værnéus
Uppdaterad: 19 apr. 2024Publicerad: 19 apr. 2024

Herman Sörgel var kanske vår tids största visionär. Hade han fått som han ville, hade många problem lösts. Och många nya uppstått.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Vad skulle världen vara utan de största visionärerna? De som vågade tänka större. De som inte hämmades av det omöjliga utan bara såg möjligheter i allt de fick för sig.

Den tyske arkitekten Herman Sörgel var en sådan.

En man som inte lät sina minst sagt bombastiska idéer hindra honom från att tålmodigt sträva mot att förverkliga dem.

Visionären Herman Sörgel var inte rädd för stora planer.
Arkitekten Herman Sörgel blev besatt av sin idé att svetsa samman Europa och Afrika genom att dämma upp Medelhavet. (Foto: Neverwasmag)

Hans största idé i livet var också den han blev känd för. Ett fredsprojekt för framtiden och ett projekt som skulle förenkla livet för hela Europas framtida befolkning.

Grundproblematiken som Sörgel funderade på, var hur Europas framtida befolkning skulle få nog med energi att försörja både den växande populationen samt dess allt snabbare växande behov av energi.

Ett megaprojekt

För att skapa den energimängd som han hade räknat fram skulle behövas, var ett projekt utöver alla andra nödvändigt. Ett projekt som skulle påverka hela Europa och mer därtill.

ANNONS

Hans grundtanke var enkelt i tanken men lite knepigare i verkligheten.

Ny mark som skulle utvinnas.
Så här skulle Sörgels nya värld se ut. Det ljusblå är de landvinningar som projektet skulle ge. Han planerade också en bro och en damm i spetsen på Sicilien mot Afrika. Det som dessutom skulle bli den enda passagen mellan östra och västra Medelhavet. (Bild: WikiCommons/Ittiz)

Genom att dämma upp Medelhavet med en stor damm i Gibraltarsund och en i Bosboren, skulle en energimängd motsvarande Europas framtida behov, kunna frigöras.

ANNONS

Senaste nytt

200 meters avdunstning

Sörgels idé byggde nämligen vidare på att när dammarna var på plats, skulle Medelhavets nivå sakta sjunka minst 200 meter genom avdunstning.

Då skulle dammarna få den fallhöjd som krävdes för att utvinna den behövliga energin, som Sörgel hade räknat ut var uppåt 110 000 megawatt.

Stora dammar i Gibraltar
Dammen i Gibraltar enligt en av Sörgels skisser. (Bild: Herman Sörgel)

Sänkningen av Medelhavet skulle också frigöra mängder med ny värdefull mark motsvarande en halv miljon kvadratkilometer. Eller hela Belgien och Frankrikes yta tillsammans.

ANNONS

En ny kontinent

Projektet kallades Atlantropa. Det var också Sörgels namn på den nya kontinent som skulle bildas när Europa och Afrika skulle komma närmare varandra, med broar på dammen i Gibraltar och en ny bro från den nu mycket större Sicilien över till Afrika.

Utöver tekniska vinster, räknade Sörgel också med att projektet skulle svetsa samman länderna kring Medelhavet genom ett fredligt samarbete för framtiden.

Enklare att nå Afrika.
Plötsligt skulle Europa och Afrika kunna bindas samman på ett helt nytt sätt och Sörgel planerande också nya järnvägar och landsvägar ned genom Afrika. (Bild: Irrig)

Världens delning skulle också förändras genom att Europa och Afrika nu blev en kontinent, så att världen i princip bara skulle bestå av Asien, Europa och Amerika.

Sörgel kom att kämpa för sitt projekt ända till sin död 1952.

Och visst kittlar hans tanke fortfarande….

Läs gärna mer om Herman Sörgel och hans megaprojekt här.

ANNONS

Samt om ett annat stort projekt som Google planerar. Dagens PS.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.

Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS