Dagens PS

Var bor du ? Det påverkar din hälsa

Socioekonomi påverkar vår hälsa
De som bor i områden med dåliga ”socioekonomiska förutsättningar” drabbas oftare och mer av sjukdomar, konstaterar Socialstyrelsen i ny rapport. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 apr. 2024Publicerad: 19 apr. 2024

Var vi bor styr hur vi mår. Socioekonomin har betydelse för hälsan, konstaterar Socialstyrelsen. Nu har man för första gången analyserat hur.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är naturligtvis ännu ett fall av diskussionen om hönan och ägget – men årets lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård slår fast att var vi bor även styr vår hälsa.

Socialstyrelsens rapport visar att sjukvården i Sverige generellt fungerar bra.

Bland de positiva tecken man tar fram finns att användningen av antibiotika i Sverige minskar och att överlevnaden efter cancerdiagnoser ökat över tid.

”Stora omotiverade skillnader”

Det nya i årets rapport är att Socialstyrelsen för första gången presenterar data som analyserats utifrån Statistiska centralbyrån SCB:s regionala statistikområden.

Där framkommer tydliga skillnader när det gäller hälsan.

”Vi ser att det finns stora omotiverade skillnader i hälsa och tillgänglighet mellan olika grupper i befolkningen”, säger Anna Bredin, utredare på Socialstyrelsen.

”I tidigare års lägesrapporter har utbildningsnivå använts som ett mått på socioekonomi. Genom att analysera Socialstyrelsens data tillsammans med siffror från SCB kan vi nu på ett tydligare sätt se hur socioekonomiska faktorer hänger ihop med individers hälsa”, förklarar Bredin.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Olika i tillgänglighet

Rapporten visar att det finns stora skillnader i hälsa och tillgänglighet både över riket, mellan könen och bland boende i områden med olika socioekonomiska förutsättningar.

Av lägesrapporten framgår det att allt fler personer insjuknar och dör i sjukdomar som kan förebyggas.

Risken att dö av dessa tillstånd är mer än dubbelt så stora för personer bosatta i områden med stora socioekonomiska utmaningar.

Förstår inte information

En av förklaringsfaktorerna till de stora skillnaderna är att individers förmåga att ta till sig, förstå och använda sig av hälsorelaterad information, så kallad hälsolitteracitet, ser olika ut.

Det kan till exempel handla om hur man själv kan ta hand om sin egen hälsa, förklarar Socialstyrelsen.

”Det är därför viktigt att vården beaktar patientens individuella förutsättningar så att hälsofrämjande och förebyggande behandling får effekt”, säger utredaren Catrine Berglie.

ANNONS

Antalet som lever fem år efter att ha diagnosticerats med cancer fortsätter att öka.

Överlevnaden är högre bland kvinnor än bland män, men skillnaderna i överlevnad mellan könen minskar.

Sämre förutsättningar

Det är däremot stora skillnader mellan områden med olika socioekonomiska förutsättningar.

Högst överlevnad under 2017–2021 hade boende i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar och lägst de som bor i områden med vad Socialstyrelsen kallar ”stora socioekonomiska utmaningar”.

Saknas vårdplatser

En annan utmaning för vården är att det i samtliga regioner saknas vårdplatser på akutsjukhusen.

Tillgången till vårdplatser är mindre än behovet, vilket leder till överbelastade akutmottagningar.

ANNONS

”En konsekvens av att fler patienter vårdas på en utlokaliserad vårdplats är att antalet skador och vårdskador har ökat”, konstaterar Catrine Berglie.

Alkoholrelaterade sjukdomar ökar bland kvinnor. Dagens PS

Formas syskon av sin födelseordning? Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS