Valborgsfirandet till förmån för andra barn och unga anordnar i år scoutkårerna digitalt.

ANNONS

”Vi gör som scouter alltid gör, ställer om och anpassar oss efter rådande läge. Genom att stötta scouting, även om man får fira valborg framför en skärm, bidrar man till att landet får fler unga världsförbättrare”, säger Ann-Karin Hennig, tillförordnad generalsekreterare för Scouterna.

Varje år har Scouterna tänt hundratals valborgseldar runt om i Sverige. Engagemanget med insamling av pengar från bland annat kaffe- och korvförsäljning gör det möjligt för över 40 000 barn och unga från alla jordens alla hörn att varje vecka delta i äventyr och växa som individer. De unga scouterna påverkar på olika sätt samhället globalt i positiv riktning.

”Skapar samhällsnytta lokalt som internationellt”

”Vi skapar samhällsnytta såväl lokalt som nationellt, och internationellt. Dels genom att fortsätta med att ge barn och unga en trygg och meningsfull fritid under rådande förutsättningar. Under coronakrisen har scouter över landet dessutom bidragit med att tillverka visirskydd till sjukvården och handla mat åt äldre. Det är några exempel på hur vi bidrar till ett bättre samhälle”, förklarar Anna-Karin Hennig och betonar att scouterna tänker fortsätta med det.

ANNONS
ANNONS

Valborgsbrasorna som tänds av scouterna är alltså i år flyttad till internet. Mälarscouterna sätter fyr på sin valborgseld klockan 20 i afton.