I och med det senaste utbrottet av virusvarianten omikron har Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken. Men vilka munskydd fungerar bäst?

ANNONS

Nu hägrar julledigheten och för många kommer den att firas med släkt och vänner i andra delar av landet, eller i alla fall andra delar av stan.

Det blir mycket resande med tåg och buss, och då ska du helst ha munskydd på dig, enligt Folkhälsomyndigheten. Huruvida munskydd egentligen är effektivt är fortfarande omstritt, men myndigheten har nu slagit fast att det kan komplettera andra smittskyddsåtgärder.

Men skydden är olika. Hur effektiva de är styrs av flera faktorer. Dagens Nyheter har gett ut en guide för osäkra.

Syftet viktigt vid val av mask

Den första frågan en bärare ska ställa sig är vad skyddet är till för.En klassning fungerar bäst för att skydda omgivningen från dig. Den andra klassningen syftar till att skydda dig från omgivningen. Den första klassningen är det Läkemedelsverket som utfärdar, den andra kommer från Arbetsmiljöverket. Det finns också munskydd med båda klassningarna.

Munskydd är en medicinskteknisk produkt och används för att skydda omgivningen från partiklar i bärarens utandning. De är ofta rektangulära, veckade och kallas vanligen kirurgmask.

ANNONS
ANNONS

Munskydd
Munskydden är bara testade för att skydda omgivningen, alltså filtrerar de utandningsluften gentemot omgivningen. Det är utandningsluft som munskydden är testade för, inte inandningen. Men Folkhälsomyndighetens rekommendation är att vi bär CE-klassade munskydd i trafiken. Munskydd är ofta rektangulära, veckade och kallas ibland också kirurgmask.

Munskydden delas in i olika klasser beroende på deras förmåga att filtrera utandningsluften (I, II, IIR). För typ I är effektiviteten minst 95 procent och för typ II minst 98 procent. Munskydd av typen IIR har också en vätskeresistent utsida.

Andningsskydd
Andningsskydd räknas som personlig skyddsutrustning och är testade för att skydda bäraren från smitta eller andra partiklar i luften, som damm och rök.

Beroende på hur effektiva skydden är delas de in i olika klasser: FFP1, FFP2 och FFP3, där klass tre filtrerar mest, skriver Dagens Nyheter.

När andningsmaskerna testas är det inandningsluften som står i fokus, filtreringen sker från utsidan och in. Men det innebär också att andningen kan upplevas som besvärlig. De modeller som har en ventil skyddar i stället inte omgivningen så bra.

ANNONS
ANNONS

Hybrider och andra masker

Det finns skydd som bär båda märkningarna. De räknas både som medicinteknisk produkt och personlig skyddsutrustning. Även dessa skydd bör vara CE-märkta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det finns en rad andra masker på marknaden, varav en del i tyg. Om de inte bär någon märkning är de inte testade och man vet inget om effektiviteten. Det är därför många apotek väljer att inte sälja dem.

Läs också:

Omikron fördubblar risken att smittas i ett flygplan
WHO: Fira jul med munskydd i år