När temperaturen utomhus sjunker brukar även elkostnaderna öka. Men det finns saker du kan göra på egen hand för att hålla nere energikostnaden vintertid.

ANNONS

Den största energiboven, som många inte tänker på, är att hus läcker värme, skriver Anticimex. Värmen tar sig ut genom väggar, dörrar, fönster, golv och tak – alltså byggnadens klimatskärm. Hål och glipor som du inte är medveten om kan göra uppvärmningskostnaden onödigt hög.

Anticimex rekommenderar att du årligen går igenom huset för att upptäcka eventuella värmeläckage. Var extra uppmärksam i anslutningar mellan yttervägg, tak och golv och vid utgående hörn i väggar. Det är här temperaturavvikelserna i regel är som störst.

Klimatskärmen ska vara så tät som möjligt. Börja förslagsvis med att se över tätningslisterna för fönster och dörrar. De ska ha en god spänst och hålla tillräckligt tätt.

Vinden

Det är en vanlig missuppfattning att lösullsisolering håller nere kostnaderna för uppvärmning. Tilläggsisolering i vindens bjälklag kan i längden leda till mögelskador då isoleringen ändrar klimatet. Se till att fukttillskottet inte är för omfattande och täta även eventuella otätheter som leder upp till vinden.

När du är på vinden bör du även kolla att det är tätt kring vindsluckan. Är vindsluckan inte tätt kan den bli en energitjuv då varmluft sugs upp genom luckan och vidare upp i huset.

ANNONS
ANNONS

Ventilation

Ventilationen i hemmet förebygger risken för fukt- och mögelskador. Ett hus med självdrag tenderar att ha otillräcklig ventilation delar av året. Med kompletterande tilluftsventiler i sovrum och en badrumsfläkt kan du själv reglera luftinflödet i huset. Då undviker du att luften tar sig in igenom otätheter.

Här kan du spara mer pengar

Se över dina energivanor och håll nere energikostnaderna, för här finns det pengar att spara. Hushållselen står för cirka 20 procent av energiförbrukningen i ett hushåll. Här är Anticimex fem tips på enkla åtgärder som kan bidra till en lägre elräkning:

•Använd plana kokkärl som passar storleken på plattan vid matlagning.

•Stäng av TV och datorer med strömbrytare och låt dem inte stå i standby-läge. Så mycket som 30–40 procent av all energi som dina apparater använder under sin livslängd går åt när de står i standby-läge.

•Byt ut glödlampor till lågenergilampor eller LED-lampor.

ANNONS
ANNONS

•Installera närvarosensorer eller skymningssensorer på utebelysningen.

•Sänk inomhustemperaturen. Rekommenderade temperaturer är 21 °C i vardagsrum, 18 °C i sovrum och 5–10 °C i garaget.

Läs mer: Ställ in rätt temperatur i varje rum [Dagens PS]