Svenskarna gjorde en halv miljon färre utlandsresor under 2018 jämfört med året innan. Det visar Vagabonds Resebarometer.

Totalt gjordes det 11,2 miljoner semesterresor utomlands.

Trenden med konstant stigande utländska resor under de senaste tio åren blev därmed bruten.

ANNONS
ANNONS

Som förklaring till varför resandet gick ned hänvisar 64 procent till miljön och flygets påverkan på klimatet. En annan anledning var den svaga kronan och även den varma sommaren på hemmaplan fick många svenskar att välja att stanna kvar.

Framöver väntas resandet förmodligen fortsätta att minska. 35 procent uppgav att de tänker dra ned ytterligare på utlandsresandet, och var fjärde att de ska flyga mindre.

Bland de destinationer som fick uppleva färre svenskar på plats under 2018 var grannarna Finland och Norge, samt semestermålen Spanien, Kroatien, Thailand och USA.