Enligt en nyligen genomförd studie kan vin och ost bromsa minskad kognitiv förmåga när vi åldras. Forskargruppen konstaterade också att rött vin verkar hjälpa mot Alzheimers sjukdom.

ANNONS

Kan ett glas rödvin och en bit brieost hålla oss skärpta upp i åren? Även om sambanden är komplexa, tyder mycket på att moderat konsumtion av rött vin och ost hjälper till att bevara vår hjärnfunktion när vi åldras. 

Det hävdar i alla fall en forskargrupp från Iowa State University i en ny studie, publicerad i Journal of Alzheimer’s Disease

Forskarna studerade data från över 1.700 personer i Storbritannien för att undersöka sambanden mellan kost och åldersrelaterade kognitiva förändringar. 

Ost skyddar mest

Efter att ha analyserat data under en 10-årsperiod avseende den kognitiva förmågan hos deltagarna, konstaterade man att ost var det överlägset mest skyddande livsmedlet.

Att äta lamm visade sig också ha en positiv effekt, men inget övrigt rött kött uppvisade liknande resultat. En överdriven saltkonsumtion visade sig däremot vara den mest negativa faktorn när det gällde kostens inverkan på vår kognitiva förmåga över tid. Deltagarna var mellan 46 och 77 år gamla när studien avslutades.

”Jag blev positivt överraskad över våra resultat,” säger assisterande professor Auriel Willette vid Iowa State University. ”Studien pekar på att en moderat, daglig konsumtion av ost och rödvin hjälper oss att hantera en alltmer komplex värld som aldrig tycks sakta ner.”

Kosten kan hindra demens

Forskarna påpekar att genetiska faktorer är en viktig förklaringsvariabel till varför vissa individer utvecklar demenssjukdomar som Alzheimers, medan andra verkar skyddade. Kosten antas dock kunna ha en avgörande betydelse, och kan potentiellt hindra demenssjukdomar från att utvecklas. 

ANNONS
ANNONS

Willette avslutar med att säga att det behövs ytterligare forskning för att klargöra om mindre kostförändringar kan leda till påtagligt förbättrad hjärnfunktion.

Läs mer: Ny forskning – nyttigt med vin