Dagens PS

Allt du inte visste om svenska flaggan

Svenska flaggan
Såhär ser den ut - vår svenska nationalsymbol. Idag känner alla igen den, men vi behöver inte backa så långt tillbaka i tiden för att hitta en näst intill total okunskap om dess existens. (Foto: Anders Værnéus)
Anders Værnéus
Anders Værnéus
Uppdaterad: 06 juni 2023Publicerad: 06 juni 2023

Den sjätte juni är Sveriges nationaldag. Och även om vi inte firar lika ystert och ymningt som våra norska landsmän, så är det utan tvekan den dagen så flest svenska flaggor är i luften.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Flaggor och vimplar har genom tiderna fyllt fler syften än att bara vara vackra. Framför allt till sjöss har de varit ett viktigt verktyg för signalering och identifiering.

Fartyg på väg är de enda som egentligen har befunnit sig utanför rikets gränser och behövt kunna visa var de hör hemma.

Flagga behövdes i strid

Behovet av en enhetlig svensk flagg blev påtagligt under stormaktstiden. Den flagga som fanns att tillgå då var fälttecknet till sjöss.

En tvåtungad blågul variant som faktiskt får anses vara Sveriges första örlogsflagga.

Svenska flaggan

Svenska örlogsfartyg på väg in mot Göteborg kring mitten av 1600-talet med svenska flaggorna hissade. Del av marinmålning av Jacob Hägg. (Bild: Göteborgs sjöfartsmuseum)

”Gult udi korssvijs fördeelt påå blott”. Så beskrivs för första gången den svenska flaggan i ett kungligt brev daterat den 19:e april 1562.

Innan dess är den svenska fanans historia okänd, men med största säkerhet kan antas att den danska flaggan har tjänat som inspiration.

ANNONS

Den anammade även handelssjöfarten, vilket medförde att handelsflottan nu bar samma flagga som den svenska örlogsflottan – en inte helt lyckad kombination.

ANNONS

Senaste nytt

Den tretungade föds

Svenska flaggan

Flaggning med tretungad flagga med stora riksvapnet på Kungl. Slottet indikerar att H.M. Konungen är i riket och upprätthåller statschefsämbetet. (Foto: Jessica Gow/TT)

Något måste göras för att skilja de ena från de andra. Lösningen blev att ändra örlogsflaggans utseende till den tretungade flaggan som används idag.

Det hela stadfästes genom ett kungligt plakat den 6:e november 1663, där användandet av den tretungade örlogsflaggan förbjöds för alla utom militärmakten.

Övriga, det vill säga handelssjöfarten, fick dock föra flagg med ett gult kors på blå botten. Men då skulle flaggan vara “fyrekantige och jämnt afskurne”

Flaggan förblir en symbol för sjöfarten och krigsmakten genom århundradena, och existerar i princip inte hos gemene man.

Endast till havs

ANNONS

Detta blir Oscar II medveten om när han bestämmer sig för att hissa den svenska flaggan på Stockholms slott 1873. Oscar II skriver senare följande i sina memoarer:

När jag besteg tronen sågos få svenska flaggor till. Inne i landet kände skolbarnen icke ens huru de såg ut, ja underligare ändå, för landssoldaterna vore de alldeles obekanta. Flaggan ansågs uteslutande tillhöra sjömännen! Huru annorlunda nu. Huru mycket bättre. Ingen skulle vilja se den blågula kungsflaggan nedhissad från Stockholms kungaborg. Men då jag första gången lät våra svenska färger svaja högt över Lejonbacksporten, då genljöd Norrbro av klandrande röster.

Det fanns fler i vårt avlånga land som upptäckt att den svenska flaggan inte användes så flitigt.

I slutet av 1860 talet, hade en motion inkommit till riksdagen, om att man skulle köpa stång och flagga till samtliga folkskolor i landet.

Dålig kunskap i riket

Motionen hade inkommit sedan en kapten frågat sina beväringar om den svenska flaggan och endast fem av 114, hade kunnat avge ett godtagbart svar.

Ett uselt resultat i nationalromantikens Sverige. Kungahus, försvarsmakt och folkskola gjorde nu ett gemensamt krafttag för att upplysa sitt folk om deras flagga.

Nu följde en period fram till 1906, där nya bestämmelser om flaggor och deras användning avlöste varandra i parti och minut.

ANNONS
Svenska flaggan

Under are då Sverige och Norge var i union fanns det en gemensam flagga som visade på ländernas gemenskap. (Foto: WikiCommons)

Efter unionsupplösningen mellan Norge och Sverige 7 juni 1905, infördes nya bestämmelser om hur den Svenska flaggan skulle se ut, och dessa äger laga kraft 1 juli 1906.

Samtidigt som alla tidigare flaggor slutar att gälla, fick ”hittills brukliga flaggor” föras fram till 1908.

Stort symbolvärde

Idag är flaggans symbolvärde för Sverige som nation odiskutabel. Alla vet vi hur den ser ut och den används flitigt över hela landet.

Men hur får vi egentligen hantera den?

Får vi göra som finnarna, vars båtklubbar har sin egen logga i flaggans ena hörn? Får vi sy våra egna flaggor och pynta dem med vad vi finner skoj?

För att få svar frågade vi statsheraldikern Henrik Klackenberg:

ANNONS

Nationsflaggans färger och former är som bekant reglerade i lag. De blå och gula kulörerna är fastställda och flaggan förekommer i endast i två lagliga former: tretungad, som används av kungahuset och försvarsmakten, samt tvärskuren, som används i alla andra sammanhang.

Någon tredje form finns inte, med mindre än att man gör en ändring i lagen.

Svenska flaggan

De finska fritidsbåtarna får föra en egen variant av Finska flaggan. (Foto: Hans Værnéus)

Anledningen till att de finska båtklubbarna har en egen flagga, är en följd av den Ryska revolutionen 1917.

Finlands båtklubbar gick då tillbaka till sin ursprungliga båtklubbsflagga som hade förbjudits av Ryssland.

När sedan Finland tog samma flagga som nationalsymbol var båtklubbarna tvungna att lägga till det vita korset i flaggan för att den skulle skilja sig från den officiella flaggan.

Båtklubbsflaggan överlevde

När sedan upprensningen bland de officiella flaggorna gjordes i Finland på 1970 talet höll båtklubbsvarianten på att stryka med, men efter idogt lobbyarbete fick båtfolket behålla rätten att föra båtflaggan istället för nationsflaggan.

ANNONS

På frågan om möjligheterna att pynta den svenska flaggan med egna symboler och former, är Klackenberg skeptisk:

Inte till själva tanken utan att en sådan ändring av flaggan kräver en lagändring från riksdagen i den nuvarande lagen om Sveriges flagga som infördes 1983.

Detta gäller även om du vill ta fram eller lansera en flagga med andra former än de nu ”lagliga” rakskurna eller tretungade.

Använd de flaggor som finns

Då har gränsen till det klandervärda passerats flera gånger om, något som framgår klart och tydligt av Henrik Klackenbergs avslutande kommentar i ämnet:

För det första är det vilseledande att marknadsföra en produkt som de flesta konsumenter uppfattar som en laglig variant av nationsflaggan.

För det andra kräver en av Sverige undertecknad internationell överenskommelse att ett fartyg ska föra en nationsflagga för att komma i åtnjutande av vissa rättigheter och beskydd.

För det tredje tyder det på bristande sjömanskap och bristande känsla för svensk tradition att föra annat än den tvärskurna flagg som reglerats i lag sedan 1663.

ANNONS

Där har ni det, summa summarum – glöm drömmarna om en svensk flagga exempelvis med två tungor som säljs på nätet.

Världens äldsta

Köp dig en traditionell rakskuren och luta dig tillbaka och var stolt över att du har världens äldsta i lag reglerade båtflagga.

För det är precis så som det ligger till.

Tack till Lenny Holmberger för hjälp med research. 

Läs mer om:

Sveriges flagga här
Göta kanal – Sveriges största byggorder

 

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.

Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på historia inom näringslivet, klassiska båtar och bilar.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS