Satsar drygt 1,7 miljarder kronor i år. ”Psykisk ohälsa är vår tids stora folkhälsoutmaning”.

ANNONS

Det säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande (se klippet) där det framgår att regeringen ingått en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner, SKR, att i år satsa 1,7 miljarder kronor i landet på bättre vård för drabbade av psykisk ohälsa.

Tonvikten läggs på att hjälpa människor med en allvarlig problematik av psykisk ohälsa.

”Psykisk ohälsa är vår tids stora folkhälsoutmaning och de här investeringarna för psykisk hälsa i hela landet behövs. Nu fortsätter vi arbetet med att personer som behöver insatser från flera huvudmän ska få bättre vård. Det handlar inte minst om de personer som både har ett beroende och en psykiatrisk diagnos och som allt för ofta hamnar mellan stolarna”, säger socialminister Lena Hallengren.

Den nu aktuella satsningen görs inom ramen för regeringens budget för 2020. Den omfattar bland annat pengar till kommuner och regioner för investeringar i mobila psykiatriteam, suicidprevention, barns och ungas psykiska hälsa, kunskapsbaserad vård och stöd för personer med samsjuklighet, alltså personer som har exempelvis både beroende och psykiatrisk diagnos.

ANNONS
ANNONS

Överenskommelsen är en del i regeringens så kallade januariavtal med stödpartierna C och L.