Dagens Nyheter har intervjuat bland andra forskaren Filip Fors vid Umeå universitet. Han forskar om lycka och enligt honom är det bland annat viktigt var du bor.

ANNONS

”I Skandinavien är folk väldigt lyckliga jämfört med de flesta andra regioner i världen. Det tror man beror på att vi dels har en hög materiell levnadsstandard och låg fattigdom, men också att vi bor i trygga samhällen rent socialt”, säger han till DN.

Andra mekanismer som spelar in är vad du jobbar med – om du är lycklig i ditt yrkesval och trivs på arbetsplatsen – och om du har ett rikt socialt liv.

”De som inte har en partner och umgås med och har få vänner är i regel olyckliga. Det finns självklart undantag, men i genomsnitt så är det så”, hävdar Filip Fors.

Pengar och materiella ting kan, åtminstone initialt, ge ett lyckorus men på sikt bidrar ett generöst hjärta till en mer bestående lyckokänsla, liksom förmågan att hantera motgångar klokt.

”Vissa personer har lättare att gå vidare och uppskatta livet igen medan andra fastnar i ett negativt tänkande. Är man en person som har lätt att fastna i negativa tankar så kan man gå i terapi eller använda sig av olika självhjälpstekniker”, tipsar Filip Fors i DN-artikeln.

ANNONS
ANNONS

Eller via Facebook!