I höstas blev det en livlig och mycket intressant diskussion i facebookgruppen ”Vi som älskar träbåtar” om vad som skiljer ett original mot en nybyggd båt.

ANNONS

Den långa tråden i gruppen föranledde en blogg på Sjöhistoriska Museets hemsidan, Nybyggt eller original, det är frågan? av den fritidsbåtsintresserade intendenten Eva Berglund Thörnblom.

Proveniens går inte att köpa för pengar

Diskussionen berörde även frågor kring båtarnas proveniens*, deras ursprung. Ett original, till skillnad från en kopia, har en proveniens och en historia som ger föremålet värde. Proveniens går inte att köpa för några pengar i världen, saknas det går det inte att lägga till i efterhand. Därför är frågan om en båts proveniens mycket viktigt.

Den unika Lången som under många år levde utan historia och rätt härkomst. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Se på motorslupen “Lången”. Den har hunnit bli över hundra år gammal och har sin hemmahamn i Karlbergskanalen hos Västermalms Båtklubb, VBK. På vintrarna är Lången hos Träbåtssällskapet Skeppsmyran där den årligen underhålls och renoveras.

Lången på SKeppsmyran
Den unika mahognyslupen Lången under vinterarbete hos Träbåtssällskapet Skeppsmyran. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Den är 7,75 meter lång men bara 1.60 meter bred, det är nog därför den förmodligen blev döpt som Lången, vem vet? Efter så många år kunde man tro att många av båtens existentiella problem var avklarade. Men icke, det finns oklarheter kring härkomsten och de är en detalj som stör sjögången.

Detaljer på Lången
Det är svårt att inte gilla de över 100 år gamla detaljerna ombord på Lången. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

CG Pettersson eller inte?

Det kan låta som en petitess för oss som vet vår härkomst, men för Lången är det en traumatisk upplevelse. Är jag eller är jag inte en C.G. Pettersson?

Vem är jag? Frågor som även dess nya ägare Per och Claes ville ha svar på. Det är som om Lången och dess ägare inte kan få ro utan att få båtens proveniens fastställd.

Saknades ett sekel av information

Mellan den första sjösättningen i början av förra seklet och fram till 2005 finns det ingen dokumenterad historik förutom att Lången under många år låg i en lada vid Dalbygård i Uppsala.

ANNONS
ANNONS

Tidigare ägare trodde att Lången var en C.G. Pettersson från 1910 utan egentligen ha några belägg för detta. Någon DNA-teknik går det inte att använda för att fastställa Långens härkomst. Det handlar om gammal hederlig arkivforskning. Ritningsarkivet på Sjöhistoriska genomsöktes noggrant.

Tusentals ritningar gicks igenom och efter många dagar och timmars letande hittades originalritningen.

Ritningen är daterad den 21 mars 1905, vilket skulle tyda på att Lången är byggd samma år. Med ritningarna kunde man identifiera konstruktören och beställaren samt fick ledtrådar på var Lången skulle kunna ha byggts.

Lången fördäck
Att vårda en över 100 år gallan båt kräver engagemang. Men få saker är så belönande som att möta de beundrande blickarna när man i sakta mak glider förbi Stockholms kajer. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Ritningsarkivet på Sjöhistoriska var nyckeln

Hör och häpna, det var inte den legendariska C.G. Pettersson utan konstruktören är Carl Edvard Smith, född 12 juli 1843 i Karlskrona, död 25 juli 1928.

Denna Carl var inte vem som helst och låg inte på latsidan: han var kommendör i flottan, sedermera lotschef, idrottare, författare till flera böcker och en flitig båtkonstruktör.

Carl ritade ett stort antal båtar och segelkanoter. På Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm kan man hitta cirka 650 ritningar.

Rodret på sidan av sittbrunnen
Rodret på sidan av sittbrunnen på Lången. En lösning man kan hitta på flera sekelskiftsbåtar. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Lången är troligen byggd på ett varv i Uppsala på uppdrag av Janne Nyman som drev en motorbåtsfabrik. Ägarna tror att Långens första motor var en Merx-motor som tillverkades av AB Motor- och Båtverkstäderna i Uppsala.

Den andra motorn var en Albin AL4 från 1934, det vet man med säkerhet. Sedan 2015 sitter det en Yanmar 2GM från 1986 i Lången.

ANNONS
ANNONS

På Motor Yacht Society – MYS finns Lången registrerad under MYS Historic, den historiska sektionen, som den enda Carl Edvard Smith båten. Kravet för att vara med på MYS lista är långtgående.

Det står bland annat att ”… Båten skall i möjligaste mån vara i originalskick eller pietetsfullt renoverad till originalutseende.” Alltså, bara båtar av det rätta virket listas.

MYS är ett sällskap för veteranbåtintresserade med eller utan båt som vill bidra till att bevara veteranbåtarna och traditionerna kring dessa. MYS har ett arkiv med fakta och bilder om samtliga båtar som har varit eller är registrerade i sällskapet.

Lången från mastkranen
Bra disposition för härliga utflykter i Mälaren eller Saltsjön. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Oavsett frågan om proveniensen kräver den över hundra år gamla Lången sin omsorg och det har Per och Claes sett till att den får.

Sedan 2015 är loggboken detaljerad som sig bör.

– Bytt motor, propelleraxel, propeller, bränsletank, kylvattensystem.
– Ny motorbädd.
– Kromat alla däcksbeslag.
– Nytt kapell.
– Installerat vibrationsdämpare mellan motor och propelleraxel.
– Renoverat två spant.
– Renoverat durkarna.
– Nåtlimmat ett bord.
– Bytt delar av akterdäcket.
– Bytt ut alla pluggar på för och akterdäck, ca 300 st.
– Nåtat om fördäcket.
– Monterat en svanhals på fördäcket.
– Nytt avgasrör med bordgenomföring.

Hon bär sin flagga med stolthet
Att den snart 117 år gamla Lången är en vacker skapelse det kan ingen förneka, en fröjd för ögat när den tuffar iväg och bär sin flagga och sina vimplar med stolthet. (Foto: Martin Prieto Beaulieu)

Denna vinter på Träbåtssällskapet Skeppsmyran renoveras akterspegeln.

Frågan är nu om Lången och sina dedikerade ägare finner ro i vattnet under sommaren 2021. För det är väl främst i vattnet som vår gemensamma flytande kulturarv hör hemma.

ANNONS
ANNONS

Den ska brukas och på samma sätt som själva båten är själva “hantverket” ett kulturarv i sig som även den ska förvaltas och utvecklas så att framtida generationer kan ta del av den.

Lången är en vacker skapelse det kan ingen förneka, en fröjd för ögat när den tuffar iväg och bär sin flagga och sina vimplar med stolthet. Håll utsikt i sommar, för då kanske du ser Lången glida förbi!

Mahognyslupen Lången från 1905

Namn: Lången 1905
Båttyp: Motorslup
Konstruktör: Carl Smith
Varv: Janne Nymans Motorbåtsfabrik
Byggnadsort: Uppsala
Skrovform: Rundbottnad
Skrovmatreal: Mahogny
Byggnadssätt: Kravell på ek- och järnspant

L.ö.a: 7.75 m
Bredd: 1.65 m
Deplacement: 0.8 ton
Motor: Yanmar 2GM, 14 hk
Fart knop: 8
Ägare: Claes Frisk och Per Carlsson


Relaterade artklar:

Arken – snart 100 år och bättre än någonsin. Dagens PS

Valkyrian – den unika mahognydamen. Dagens PS