Påven kritiserar lagar som kriminaliserar homosexualitet. Han uppmanar katolska biskopar som stödjer sådana lagar att välkomna hbtqi-personer i kyrkan.

ANNONS

Påven Fransiskus säger i en intervju med Associated Press, AP, att han är medveten om att katolska biskopar i delar av världen ställer sig bakom lagar som kriminaliserar homosexualitet, eller diskriminerar hbtqi-personer.

”Erkänna allas värdighet”

Det är dags för biskoparna att förändra sin syn, och erkänna alla människors värdighet, enligt påven.

”Att vara homosexuell är inget brott”, säger Franciskus enligt AP. 

”De här biskoparna måste gå igenom en omvändelseprocess”, säger påven.

Orättvisa lagar enlig påven

Själv använder han ordet ”synd” när han pratar om homosexualitet.

ANNONS
ANNONS

FN har upprepade gånger uppmanat de länder i världen där homosexualitet är kriminaliserat att ändra lagarna.

Emot mänskliga rättigheter

Sådana lagar går enligt FN emot de skyldigheter länderna har enligt internationell lag att skydda mänskliga rättigheter – oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Enligt påven är lagarna ”orättvisa”, och den katolska kyrkan både kan och bör arbeta för att upphäva dem.

Välkomna och respektera alla

Franciskus citerar enligt AP den katolska kyrkans katekes när han säger att homosexuella måste välkomnas och respekteras, och att de inte ska marginaliseras eller diskrimineras.

”Vi är alla Guds barn, och Gud älskar oss som vi är och för den styrka med vilken var och en kämpar för sin värdighet”, säger påven i intervjun med AP.

”Att vara homosexuell är inget brott.”

ANNONS
ANNONS

”Skilja på synd och brott”

”Men ja, det är en synd”, fortsätter Franciskus. ”Vi måste skilja på en synd och ett brott.”

Av världens länder och jurisdiktioner har 67 lagar som kriminaliserar homosexuella relationer. I elva av dem är det belagt med dödsstraff.

Läs även: Påven skärper kontroll över Vatikanens finanser [Dagens PS]

Läs även: Tusentals sörjande vid ex-påvens begravning [Dagens PS]