Nyligen kom nyheten att de Nordiska länderna slutit ett avtal om ett  militärt flygsamarbete. Men det är inte första gången svenskt flygvapen samarbetar över gränserna. 

ANNONS

Flygvapencheferna i Sverige, Danmark, Norge och Finland är överens om att integrera ländernas flygvapen i en gemensam luftstyrka med runt 250 toppmoderna stridsflygplan och har undertecknat ett avtal om saken, rapporterade norska Aftenposten den 24 mars i år.

Flygvapen Norden
Befälhavarna för luftvapnen i Finland, Sverige, Norge och Danmark: Generalmajorerna Juha-Pekka Keränen, Jonas Wikman, Rolf Folland och Jan Dam. (Foto: NATO Allied Air Command)

Genom detta avtal får nu Norden en militär styrka i luften som motsvarar till exempel Storbritanniens. Det ger också en tydlig signal om att länderna ser sina territorium som ett gemensamt intresse.

Tidigare samarbete

Men det är inte första gången som det skapas ett samarbete mellan länderna i Norden. När Sovjetunionen anföll Finland den 30 november, var det finska flygvapnet mycket illa rustat.

F19
Finlands sak är vår. Det var en mangrann uppslutning för att hjälpa Finland så mycket det gick. (Foto: DigitaltMuseum)

Finlands sak är vår, blev parollen som snabbt växte i Sverige. Som en första insats för att hjälpa Finland i kampen mot den så numerärt överlägsna anfallaren, skänkte Svenska regeringen tre stycken Jaktfalkar J 6, tre stycken Fokker CV-E S 6 samt två Bristol Bulldog J 7.

Flygplanen införlivades omedelbart i det finska luftförsvaret, men mer hjälp än så behövdes.

ANNONS
ANNONS

Ytterligare hjälp behövs

Då det svenska försvaret ansåg att det inte kunde skänka ytterligare flygande materiel till Finland, föddes idén om att sätta upp ett frivilligförband med en jaktdivision och en bombdivision i norra Finland.

Redan den 14 december 1939 gav så den svenska regeringen klartecken till flygstaben om att starta förberedelserna. Det beslutades att flottiljens huvudsakliga uppgifter skulle vara spaning och anfall mot ryska flygbaser och marktrupper.

F19
En Gloster Gladiator döpt till Kalle, står dold bland träden vid F 19 i Finland. (Foto: Flygvapenmuseums bildarkiv)

Fanns möjligheter och resurser, skulle flottiljen också skydda städerna Uleåborg, Kemi och Torneå med jaktförsvar.

Snabb rekrytering

Rekryteringen till F19 Finland, som flottiljen döpts till, gick rekordsnabbt. Redan några dagar före nyåret hade cirka 240 frivilliga anmält sig. Från uppsamlingsplatsen i Haparanda, skeppades de med  tåg till Kemi i norra Finland.

F19
Den Junkers F-13 som tilldelades F19 gör sig redo för start. (Foto: Flygvapenmuseums bildarkiv)

Då F19 sattes upp som en helt svensk flottilj kunde nu även regeringen tilldela materiel från det svenska Flygvapnet. Därför beslutades i december 1939 att fem B 4 Hawker Hart, och tolv J 8 Gloster Gladiator skulle ställas till flottiljens förfogande, vilket motsvarade en tredjedel av Flygvapnets jaktflyg.

F19
En Gloster Gladiator startar i yr-snön medan två mekaniker springer efter. (Foto: Flygvapenmuseums bildarkiv)

Den 13 mars 1940 skrevs ett vapenstillestånd mellan Sovjet och Finland.  F19 hade då opererat i 62 dagar i strid. Resultatet var tolv ryska flygplan nedskjutna och sex egna förlorade flygplan. Tre svenska piloter omkom också i striderna.

ANNONS
ANNONS

F19 avvecklades sedan och de svenska piloterna och flygplanen fördelades ut på resterade flygflottiljer.

Läs mer om:

Avtalet mellan Nordens flygvapen [Dagens PS]

Försvarets kommentar om krigshjälp