Dagens PS

Klimathotet: Då blir 5 miljoner 26

Global uppvärmning ger 21 miljoner fler dödsfall per år
Världsbanken varnar för ytterligare 21 miljoner döda per år när vi når år 2050 om vi inte bryter utvecklingen kring den globala uppvärmningen. (Foto: Aijaz Rahi)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 apr. 2024Publicerad: 12 apr. 2024

Att den globala uppvärmningen ger konsekvenser är de flesta överens om. Nu kommer siffror om hur omfattande de kan bli.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Nu kommer nya siffror kring följderna av den globala uppvärmningen.

Forskarna har beräknat följderna av om vi väljer att fortsätta underminera förutsättningarna för ett sunt liv på jorden.

För att börja i en ände har studier kopplat varmare vatten till en ökning av mänskliga infektioner i USA och delar av Kanada.

Det forskarna sett tror de bara är början av vad ”det enskilda största hälsohotet som mänskligheten står inför”, WHO:s beskrivning, leder till.

5 miljoner blir 26

På kort sikt kan visserligen den globala uppvärmningen minska antalet dödsfall relaterade till temperaturer, skriver Bloomberg.

I dag dör cirka 5 miljoner människor årligen av temperaturskäl, men i dag beror det till 90 procent på kyla och inte på värme.

Men på lite längre sikt kommer klimatförändringarna att leda till att de värmerelaterade dödsfallen ökar markant.

ANNONS

Världsbanken kalkylerar med att ett varmare klimat kan leda till ytterligare minst 21 miljoner dödsfall per år när vi är framme vid år 2050, dödsfall relaterade till extremvärme, hämmad utveckling, diarréer, malaria och dengue.

ANNONS

Senaste nytt

Fattiga drabbas mest

Det är människorna i länder utan väl utbygga hälsosystem som kommer att drabbas hårdast.

Men människor överallt med exempelvis försvagat immunförsvar, hjärt-kärlsjukdomar eller säsongsbetonade allergier löper en högre risk.

Forskare som 2022 gjorde en genomgång av 77 000 studier, drog slutsatsen att av 375 infektionssjukdomar som mänskligheten möter, kommer klimatförändringarna att förvärra 218 av dem, 58 procent.

Oro i USA

Det sker på flera sätt.

Varmare temperatur kan förlänga livet och utbredningen av myggor och skadedjur som kan bära patogener.

ANNONS

Årets dengue-utbrott i länder som Brasilien, Paraguay, Peru och Argentina har redan indikerat det.

I USA finns redan en oro för att leishmaniasis, en sjukdom som sprids av sandflugor nu är endemisk, ständigt närvarande i delar av landet.

Extremväder sprider

Extremväder har hälsokonsekvenser som går utanför de omedelbara skadorna och dödsfallen, påpekar forskare.

Översvämningar kan sprida leptospiros, en njurskadande bakterie som finns i djururin och vatten som samlas efter kraftiga regn, kan ge grogrund för olika sjukdomsspridande insekter.

Försvagad motståndskraft

I andra änden av skalan kan torka sprida hantavirus, som kan orsaka njur- och luftvägssjukdomar.

Extremväder kan även försvaga kroppens förmåga att hantera patogener.

ANNONS

Dessutom kan forntida virus dyka upp.

Forskare pekar på möjligheten att forntida sjukdomar gör comeback via smältande permafrost, det frusna lager som idag täcker en fjärdedel av jordens yta.

Läs mer:

Varmare än någonsin – men det går att bryta. Dagens PS

Så drabbas vi av klimatförändringarna. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS