Ekonomiforskare har undersökt hur mycket brexit har påverkat brittiska matpriser under två års tid. Man konstaterar att hushållen har fått merkostnader för ungefär 6 miljoner pund, eller 76 miljarder kronor.

ANNONS

Brexit har tillfört 6 miljoner pund enbart till de brittiska konsumenternas matkostnader. Som en konsekvens av de beslut som fattades i samband med brexit har Storbritanniens livsmedelspriser stigit mycket.

Mest kännbart blir det här självklart för personer och hushåll som redan har dålig ekonomi.

Brexit tillförde nästan 6 miljarder pund till brittiska maträkningar på två år, visar forskning. Det är i genomsnitt 210 pund, 1 500 kronor, per hushåll och år.

Brexit kostade mest för fattiga

Eftersom familjer med låg inkomst spenderar en större del av den på mat, så var effekten av brexit på deras inköp extra stor, enligt studien.

För att spåra vad som beror på brexit har ekonomerna använt mikrodataspårning av handelsflöden. Det som framför allt har påverkat just matpriserna är det som kallas NTB, non-tariff barrier.

Man kom också fram till att den del av prisökningen som beror på brexit står för mellan 1,1 och 52 procent av de totala levnadsomkostnaderna i fattiga hushåll.

Olika matvaror i prisstegring

NTB har emellertid påverkat olika matvaror på olika sätt. Färska röda köttprodukter blev dyrt, men grönsaker som lök, morötter och broccoli har nära noll NTB-kostnader, skriver Guardian.

Det som var positivt med brexit var att brittiska livsmedelsproducenter nu mötte mindre konkurrens från europeisk import, enligt forskarna. Men samtidigt överträffas vinsterna för de brittiska matproducenterna av förlusterna för konsumenter, med över en miljard pund.

ANNONS
ANNONS

Perioden i studien täcker inte den senaste tidens inflation, som har gjort situationen ännu svårare.

British Retail Consortiums siffror visar att den brittiska livsmedelsprisinflationen nådde rekordhöga 12,4 procent i november. Priset på ägg, mejeriprodukter och kaffe steg. Därmed har ytterligare press lagts på hushållen.

Läs också:

Brist på ägg upprör i Storbritannien [Dagens PS]