Öresundsverket återstartas – försäljningen stoppas

Uppdaterad: 02 juni 2023Publicerad: 02 juni 2023
Försäljningen av Öresundsverket stoppas, efter beslut av Svenska Kraftnät i dag
Försäljningen av Öresundsverket stoppas, efter beslut av Svenska Kraftnät i dag. (Foto: Uniper)

Svenska kraftnät har beslutat att Öresundsverket ska återstartas och ingå i den svenska elberedskapen, därmed stoppas försäljningen.

ANNONS
ANNONS

En försäljning av Öresundsverket var i slutskedet och meningen var att anläggningen skulle monteras ned för transport till Asien. I dag har dock försäljningen stoppats.

Stärka landets elförsörjning

Det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde gör att Svenska kraftnät, i egenskap av elberedskapsmyndighet, har beslutat att Öresundsverket ska bidra till att stärka landets förmåga till elförsörjning.

“För näringslivet är detta ett positivt besked. Den ansträngda elsituation vi befinner oss i kommer att lätta ganska markant. Ett beslut Handelskammaren föreslagit en längre tid”, säger Stephan Müchler vd på Sydsvenska Handelskammaren i ett pressmeddelande från Moderaterna.

ANNONS
ANNONS

Startas senast 2025

Öresundsverket har en effekt på 448 Megawatt och beslutet innebär att verket ska kunna startas och hållas i beredskap för ö-drift under fem år, senast från år 2025.

Ann-Sofie Fahlgren är enhetschef Elberedskap vid Svenska kraftnät och hon förklarar att bakgrunden till beslutet är det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde.

“Ur ett totalförsvarsperspektiv är det av yttersta vikt att det i Malmö finns reservkraftsmöjligheter som kan förse samhällsviktiga funktioner med el, så kallad ö-drift, för att minska samhällskonsekvenserna om den nationella eller regionala elförsörjningen slås ut”, säger hon i ett pressmeddelande från Svenska kraftnät.

Uniper har accepterat villkoren

Öresundsverkets ägare, Sydkraft, om ingår i Uniper, får ersättning för sina kostnader med högst 1 106 miljoner kronor.

“Vi har accepterat de villkor som ramen för beredskapsåtgärder sätter för Öresundsverket. Det möjliggör att verket stannar i Sverige. Vi har i dag därför stoppat processen med att sälja anläggningen”, säger Johan Svenningsson i ett pressmeddelande från Uniper

ANNONS

Han är chef för Unipers samlade verksamheter i Sverige och säger vidare att det är glädjande att de kan bidra till en stärkt förmåga för den sydsvenska elförsörjningen.

Kom långt i försäljningsprocessen

Han vill inte säga någonting om hur mycket den avbrutna försäljningen kommer kosta.

”Beslutet kom i dag och nu ska vi ha en diskussion med köparen om det. Det är upp till oss att hantera det”, säger han till TT i Dagens Industri.

Mikael Nilsson, kraftverkschef på Uniper och ansvarig för Öresundsverket berättar att Uniper hann komma långt i försäljningsprocessen för Öresundsverket.

Han säger att Uniper redan 2017 föreslog en lösning för att kunna hålla anläggningen i beredskap och stötta elsystemet vid akuta tillfällen, men att det då inte var aktuellt.

ANNONS

Har förståelse för beslutet

Han har dock full förståelse för att Svenska kraftnät ser behov av anläggningen i Sverige och säger att kraftverket kommer behöva en ordentlig genomgång.

“Sedan behöver vi anställa personal, säkerställa upphandling av bränsle och genomföra andra åtgärder för att kunna återgå till ett driftskick. Enligt en första grov uppskattning kan anläggningen vara driftklar och tillgänglig för beredskapsåtgärder i början av 2025”, säger Mikael Nilsson i Unipers pressmeddelande.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Varför står turbinerna stilla trots elkrisen?

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.