WSP har fått i uppdrag att utreda och projektera nya slussar i Trollhätte kanal.

ANNONS

Slussarna i Trollhätte kanal är hundra år gamla och snart är deras tekniska livslängd passerad. Nu har WSP fått i uppdrag att utreda och projektera nya slussar så att sjöfarten kan fortsätta fungera.

Trollhätte kanal är 82 kilometer lång och sträcker sig mellan Göteborg och Vänersborg. Kanalen har sex slussar som kompenseras för en nivåskillnad på 44 meter som. Projektet omfattar bygget av nya slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Göteborg.

WSP ska utredaoch projektera, göra tillståndsansökan och upprätta förfrågningsunderlag. Uppdraget innefattar även möjligheten att bistå beställaren i byggnationen av de nya slussanläggningarna. Infrastruktur som exempelvis vägar och broar i anslutning till anläggningarna ingår också i projektet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Hon är ny affärsområdeschef på WSP Management [Dagens PS]