I Malmö ska ungdomar rekryteras till ett ungdomsråd för att vara med och bidra till stadsutvecklingsprojektet Embassy of sharing. 

Midroc och Fryshuset i Malmö samarbetar för att skapa ett ungdomsråd med målet att unga ska vara med och påverka stadens utveckling. I samarbetet ger Midroc ungdomar från Fryshuset i Malmö möjlighet att vara med och bidra till utvecklingen av stadsdelen Embassy of Sharing i Hyllie.

Embassy of Sharing är namnet på sju fastigheter som byggs vid Hyllie station. Projektet omfattar smarta bostäder, flexibla kontor och värdeskapande mötesplatser för företag och människor. Området byggs med höga hållbarhetsambitioner, delningsekonomiska principer och cirkulär ekonomi, samt med ett nytänkande kring inkludering, mångfald och social innovation.

Ska förstärka ungas röst

”Vår ambition med samarbetet är att driva samhällsförändring tillsammans med unga i kombination med att förstärka de ungas röst och ge dem hopp om en bättre framtid”, säger Sten Lindquist, konceptutvecklare Embassy of Sharing, Midroc, i ett pressmeddelande.

Tanken är att ungdomsrådet, som ska fungera som en arbetsmarknadsaktivitet, ska engagera ungdomar och ta fram konkreta exempel på vad unga önskar och efterfrågar.

En viktig del av samhället

”Genom samarbetet visar vi våra unga att de är en viktig del av samhället och att deras åsikter och idéer spelar roll nu och i framtiden. Det kommer leda till ett mer hållbart samhälle, ett samhälle där vi pratar med våra unga istället för om våra unga”, säger Jenny Berg-Nilson Fryshuschef i Malmö, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Stockholms kulturaktiviteter och nattliv inventeras [Dagens PS]