Dagens PS

Sweco rycker in för nya fältsjukhus

Teknikdygnet
Teknikdygnet
Uppdaterad: 06 apr. 2020Publicerad: 03 apr. 2020

På grund av den snabba spridningen av Covid-19 har behovet av antalet vårdplatser runt om i landet ökat markant under kort tid. Sweco har därför snabbt ryckt in med sin expertis på bland annat Östra Sjukhuset i Göteborg och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, säger Sweco i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

 Norrlands Universitetssjukhus i Umeå ansvarar Sweco för projektledning i färdigställandet av nya lokaler vilket möjliggör fler vårdplatser. Våra konsulter arbetar också med samordning och projektledning i samband med att verksamheter flyttar inom sjukhuset. Sweco sköter kontakten mellan fastighet och vårdverksamheter och samordnar all logistik med de servicefunktioner och tekniker som behöver involveras.

– I och med den snabba spridningen av covid-19 finns ett akut behov av att förbereda fler vårdplatser på sjukhuset. Det innebär att många flyttar sker med extremt kort varsel vilket ställer höga krav på oss inblandade att vara fokuserade, snabba och lösningsorienterade. Sjukhus är en viktig samhällsfunktion som måste fungera, och vid en situation som denna märker man hur viktigt det är att alla parter samarbetar för att möjliggöra detta, säger Dinusha Söder, projektledare Swecos projektledningsverksamhet.

Vid Östra sjukhuset i Göteborg upprättas temporära fältsjukhus, i anslutning till ordinarie sjukhusbyggnad för att öka antalet vårdplatser. Swecos specialist på medicinska gaser har tillsammans med Västfastigheter och Linde gas, löst gasförsörjningen för de tillfälliga fältsjukhus som nu sätts upp. För att säkra försörjningen av de medicinska gaserna har man skapat en lösning där man kopplar upp sig mot sjukhusets huvudledning med ett tillfälligt rörnät av kopparledningar.

– Allt har skett under enorm tidspress, där vikten av samverkan har varit avgörande. På ett dygn har vi i nära samarbete med kunden och entreprenören Gas Products AB löst konstruktionen snabbt och med effektivt resultat där vår specialistkompetens kunnat utnyttjas optimalt. Gassystemet som har kapacitet att försörja 20 intensivvårdsplatser för respiratorvård och 10 vårdplatser byggdes på tre dagar, säger Florian Tallian, specialist medicinska gaser, Swecos installationskonsulter.

 

Sweco-Åsa: ”Vår expertis blir allt mer relevant”

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS