Dagens PS

Sweco-Åsa: "Vår expertis blir allt mer relevant"

Teknikdygnet
Teknikdygnet
Uppdaterad: 03 apr. 2020Publicerad: 03 apr. 2020

Torsdagen den 2 april släppte Sweco årsredovisningen för 2019. Här finner du ett utdrag av vad Åsa Bergman har att säga om det föregångna året:

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

VD:n har ordet

Som det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa har Sweco både ett ansvar och stora möjligheter att tillsammans med våra kunder bidra till hållbar samhällsutveckling. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att vår verksamhet är mer relevant än någonsin.

Klimatförändringar och urbanisering för med sig att samhällen, städer, infrastruktur och företag måste ställa om till en mer hållbar framtid. Det handlar också om att fånga möjligheterna med digitaliseringen som innebär att det mesta i samhället kan göras mer intelligent och sammankopplat, samtidigt som det kan bidra till innovativa hållbara lösningar.
Sweco står mitt i denna omställning. Vår expertis används för att samhället ska kunna växa och utvecklas på ett smartare, mer hållbart och resurseffektivt sätt. Det är komplexa frågor som skapar efterfrågan på kvalificerad expertis, vilket innebär affärsmöjligheter för Sweco idag och i framtiden.

Fortsatt positiv utveckling på många marknader

Vi fortsatte under året att stärka vår marknadsledande position i Europa och nådde under året en ny milstolpe. För första gången översteg vår omsättning 20 miljarder kronor.
Totalt var omsättningen 20,6 miljarder kronor, en ökning med 10 procent. EBITA ökade med 240 miljoner kronor till 1,9 miljarder kronor. Den positiva utvecklingen drevs framför allt av god efterfrågan på våra tjänster, en stabil orderstock och god utveckling för våra timpriser.
Vår största marknad Sverige uppvisar fortsatt god tillväxt och marknadsledande marginaler. Marknadsutvecklingen varierar mellan olika segment, men som helhet är marknaden stabil och vi ser fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster.

Strategiska förvärv är nyckeln

Förvärv är en viktig del i Swecos tillväxtstrategi och under 2019 har vi genomfört tre större strategiska förvärv som ytterligare stärkt vår marknadsposition.

I Storbritannien förvärvade vi under året MLM Group med 460 experter inom konstruktion, transportinfrastruktur och miljö. Med förvärvet ökade vi vår marknadsandel väsentligt samtidigt som vi breddade vår geografiska närvaro, kundportfölj och vårt erbjudande.

ANNONS

Med förvärvet av imp GmbH, och företagets 380 experter inom kraftöverföring och eldistribution, tog vi ett stort steg framåt i Tyskland och skapade ett ledande erbjudande inom ett mycket intressant segment. Tysklands beslut att ställa om till 100 procent förnybar energi innebär en omfattande omställning av landets elnät, vi är nu väl positionerade att bidra med ledande expertis.

Höstens förvärv av NRC Groups verksamhet inom rådgivning och tekniska konsulttjänster för järnvägsinfrastruktur, med 320 experter i Finland och Sverige, är ytterligare ett exempel på hur vi genom förvärv stärker oss geografiskt och inom ett hållbarhetsperspektiv relevant segment. Med förvärvet får Sweco en marknadsledande position inom järnvägsprojektering i Finland, samtidigt som vi stärker vår position i Sverige och i norra Europa där vi nu är ledande med drygt 1 200 experter på området.

Våra förvärv har integrerats väl och bidragit till Swecos utveckling från dag ett. Vår erfarenhet av förvärv och integration är en styrka. Sedan Sweco börsnoterades 1998 har vi förvärvat över 100 företag av varierande storlek. En nyckel i detta arbete är vår verksamhetsmodell med decentraliserat ansvar, vilket gör det enkelt och attraktivt för företag att ansluta sig till Sweco.

Framåt tillsammans

Blickar jag tillbaka på året som gått så kan jag med stor ödmjukhet konstatera att vi åstadkom det bästa helårsresultatet i Swecos historia. Vår strategi och modell levererar. Vi har ett starkt erbjudande i linje med våra kunders behov och en tydlig uppgift att bidra i deras omställningsarbete. Med våra marknadsledande positioner, tydliga fokus på åtta huvudmarknader och starka finansiella ställning är vi väl positionerade för att ta vara på de möjligheter som uppstår och att fortsätta växa.

Det är i skrivande stund för tidigt att säga hur COVID-19 kommer att påverka vår verksamhet och vårt finansiella resultat. Vi har nära kontakt med våra kunder, som vi ofta har långa relationer med, för att tillsammans planera hur förseningar kan undvikas i spåren av virusutbrottet. En fördel vi har är att vårt arbete i hög grad är digitaliserat och att vi därmed inte är så beroende av resor och fysiska möten. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för vår personal för att begränsa spridning av viruset, samtidigt som vi har fullt fokus på att fortsätta att leverera i våra kundprojekt.

Sweco finns till för våra kunder. Det är tack vare våra kunder som vi kan fortsätta att växa och utvecklas. Och det är tack vare våra skickliga och drivna medarbetare som vi har nöjda kunder och får återkommande och utmanande uppdrag. Jag vill därför avsluta med att tacka våra kunder för förtroendet och mina medarbetare för ert ovärderliga
engagemang.

Klimatomställningen är vår tids största fråga. Med över 17 000 experter och 70 000 uppdrag per år har vi på Sweco en unik kompetensbank. Den vill vi använda för att tillsammans med våra kunder utveckla nytänkande lösningar och accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.

ANNONS

Åsa Bergman, vd och koncernchef

 

Sweco tillsätter ny vd inom IT

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS