Hifab kan åter ta uppdrag åt Världsbanken sedan Världsbanken hävt en tidigare sanktion. Hifabs antikorruptionsarbete får nu godkänt.

ANNONS

I ett pressmeddelande framgår det att Hifab i och med godkännandet för antikorruptionsarbetet får en tidigare sanktion från Världsbanken hävd.

Det var i samband med ett projektarbete i Laos som Hifab fick sanktionen, som nu alltså är borttagen.

”Sedan sanktionen påfördes har Hifab accelererat sitt interna hållbarhetsarbete genom att utveckla och skärpa våra affärsetiska riktlinjer. Ett gediget arbete har genomförts vilket har inkluderat uppdatering av bolagets uppförandekod, utbildning av alla medarbetare samt förtydligande av rutiner och riskhantering. Ett antikorruptionsprogram har också upprättats vilket har fungerat som stöd vid projektgenomförande och riktlinjer för intern uppföljning”, heter det i pressmeddelandet från Hifab där man betonar att Hifab Gruppen, tillsammans med Hifab International AB och Hifab Oy, i dag har ett ”välutvecklat korruptionssystem”.

ANNONS
ANNONS