Banken avfärdar i rapport att det går att infria klimatmålen med endast kraftigt minskad konsumtion. Får mothugg av expert.

Dagens Industri (obs, inloggning krävs) refererar bankens rapport där Nordea slår fast att klimatmålen inte ens kan nås även om alla svenskar slutar flyga, åka bil och upphör med att äta kött.

Inte heller om vi, utöver det redan nämnda, väljer att bosätta oss på en mindre yta och halverar vår klädkonsumtion skulle det vara tillräckligt för att komma i närheten av att leva upp till klimatmålen, enligt Nordea, som slår fast att de konsumtionsbaserade utsläppen, om svenskarna gjorde allt detta, bara skulle minska med 21 procent till 2050 i extremscenariot.

”Det är viktigt att se över sin konsumtion. Men vår slutsats blir att vi framför allt behöver förlita oss på ny teknik för att nå klimatmålen”, säger Kristina Kruse, senior analytiker på Nordea Research, till Di.

ANNONS
ANNONS

Mikael Malmaeus, miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitut, har dock kritik mot Nordeas rapport och säger till tidningen att utsläppen skulle ”minska betydligt mer än 21 procent” om svenskarna vidtog åtgärderna i bankens kalkyl.

Han har även synpunkter på Nordeas tro på ny teknik som lösningen på klimathotet, eftersom ny teknik ”stimulerar ekonomisk tillväxt” och att det ”aldrig leder till minskade utsläpp på totalen”, säger han till Di.

I slutändan handlar allt om vilka prioriteringar vi gör, menar miljöforskaren.