Städer världen över implementerar åtgärder för att försöka minska klimatpåverkan men klimatinvesteringar görs inte alltid där de behövs.

Den ideella organisationen CDP släppte på onsdagen en undersökning av 812 städer, de allra flesta sade sig vara medvetna om att de står inför utmaningar som extrem hetta, översvämningar och stormar som försätter både deras infrastrukturer och befolkningar i fara.

Behövs mycket mer

Trots detta hade mindre än hälften av städerna en detaljerad plan för att ta itu med problemen. Bloomberg skriver att Mirjam Wolfrum, chef för policyengagemang vid CDP Europe, säger att det finns förbättringar i städernas klimatplaner men att det fortfarande finns luckor, samt att det behövs mycket mer, mycket snabbare.

Eftersom städer står för ungefär tre fjärdedelar av alla växthusgasutsläpp i världen är städer extremt viktiga för kampen mot den globala uppvärmningen. Städer konsumerar dessutom två tredjedelar av världens energitillgångar.

Enligt klimatforskare behöver utsläppen halveras till 2030 och nå netto noll till 2050 för att uppvärmningen ska stanna på, eller nära, 1,5 grader till slutet av århundradet.

Alla inför inte åtgärder

I de fyra områden som CDP säger har störst påverkan för att minska utsläppen, byggande, transport, elnät och avfallshantering, är det bara 17 procent av städerna som inför åtgärder.

Enligt rapporten identifierade ungefär hälften av städerna mer än 1 000 klimatprojekt som de skulle kunna åta sig, projekt som skulle kräva investeringar på sammanlagt 42 miljarder dollar.

Kunskap om klimatet behövs

De flesta av städerna fokuserar inte sina klimatåtaganden på de områden där det skulle ge bäst effekt. Bloomberg skriver att enligt Mirjam Wolfrum är de största hindren de komplexa miljöer som städerna existerar i med väldigt olika lokal kontext och olika statsfinansiella aspekter, hon menar att städer ofta tacklar ett av de områden som behövs men missar andra.

ANNONS
ANNONS

Information och kunskap om klimatet är första steget för städer att förstå sina klimatrisker, efter det bör de ta fram planer med lång- och kortsiktiga mål.

I CDP: undersökning hade 365 respondenter planer för att minska sina städers utsläpp under 2020, men endast 148 hade anpassat sig till vetenskapligt baserade mål.

Läs mer: Minska din klimatpåverkan