Stefan Edman, käns författare och biolog, menar att det inte är helt kört än. Men visst är det bråttom att agera, understryker han.

ANNONS

Stefan Edman följer förstås klimatlarmen runt om i världen, men han tycker att ”den svenska klimatdebatten ofta blir alltför apokalyptisk”, skriver han i Dagens Nyheter.

Där lyfter han fram åtta saker som, om det vill sig väl, kan tala för att det ändå finns hopp om att rädda klimatet.

Till att börja med (1) anser Edman att pandemin visat vad världen kan och att den globala viruskrisen kan tjäna som ”en förövning inför klimatomställningen”.

Där till slår han fast att pengar inte utgör något hinder för att (2) nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Experten ser fler ljuspunkter

Vidare skriver Stefan Edman i DN att det är en ljuspunkt att stora länder förstärker sina klimatlöften (3), och att fossil energi blir allt mindre lön (4).

Ny, innovativ teknik ser han för övrigt som motorn i förändringen (5).

Och det faktum att tiotusentals företag mobiliserar för en grön omstart (6) är upplyftande, tycker biologen.

ANNONS
ANNONS

Där till upplever han att finansmarknaden börjar vakna (7) och att världen i dag har, om än marginellt, mer skog (8) i dag än 1985.

”Kommer världen att lyckas hejda uppvärmningen i tid? Ingen kan veta säkert. Men glädjande nog ser vi att kraftfulla motåtgärder nu äntligen implementeras och förstärks”, avslutar Stefan Edman i DN.

Läs även: Sex av tio börsjättar följer inte Parisavtalet [DagensPS.se] »