Teknikhandelsbolaget Indutrade har fastställt nya hållbarhetsmål inför 2030, vilket bland annat inkluderar ett mål om koldioxidneutralitet och en ambition om att alla bolagets företag ska bidra till en hållbar utevckling i enlighet med globala målen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Framgent ska Indutrade använda sig av och årligen utvärdera vissa mätbara nyckeltal. De ska börja kommuniceras under 2021.

”Indutrades hållbarhetsstrategi bygger på vårt gemensamma åtagande att företagen inom koncernen ständigt utvecklas och förbättras på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt”, säger koncernchefen Bo Annvik.

ANNONS
ANNONS