Enligt en ny rapport har G20-länderna lagt motsvarande 26 biljoner på subventioner till fossila bränslen sedan Parisavtalet skrevs på 2015. 

ANNONS

En ny rapport från BloombergNEF och Bloomberg Philantropies visar att G20-länderna lagt mer än 3,3 biljoner dollar (alltså 3 300 miljarder) på subventioner till fossila bränslen sedan Parisavtalet skrevs på 2015.

Rapportförfattarna kallar det för ”hänsynslöst” och uppmanar till snabb handling för att fasa ut stödet. Enligt rapporten skulle solkraftverk med tillräcklig kapacitet för att försörja hela USA:s elnät tre gånger om kunna ha byggts för samma pengar, skriver The Guardian. 

G20-länderna står för nästan tre fjärdedelar av världens totala utsläpp av koldioxid som driver på den globala uppvärmningen. Enligt rapporten fortsätter samtliga av de 19 länderna i gruppen (Nummer 20 är EU) att ge finansiellt stöd till både produktion och konsumtion av fossila bränslen.

Kom överens om att fasa ut 2009

Rapporten riktar in sig på tre områden där omedelbar handling behövs för att nå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders temperaturhöjning: Slut på stöd till fossila bränslen, sätta ett pris på koldioxidutsläpp och tvinga företag att redovisa riskerna kring klimatförändringar för deras affärer.

Redan 2009 kom G20 överens om att fasa ut ”ineffektiva subventioner till fossila bränslen”, men de definerade inte ineffektivt och sedan dess har lite hänt, skriver The Guardian.

I snitt sjönk subventionerna till fossila bränslen från G20 med två procent årligen sedan Parisavtalet skrevs på 2015 till 2019, men vissa länder som Australien (48,2 procent), Kanada (40) och USA (36) hade högre subventioner. Störst subventioner kommer från Kina, Ryssland, Saudiarabien och Indien som tillsammans står för ungefär hälften av subventionerna.

”Behöver mer än bara ord”

Länderna som är med i G20 är Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland och USA.

ANNONS
ANNONS

”På papper erkänner globala ledare och regeringar brådskan med klimatutmaningen och G20-länderna har alla gjort ambitiösa åtaganden att minska utvecklingen av fossila bränslen och övergången till en koldioxidsnål ekonomi”, säger Antha Williams, klimatansvarig på Bloomberg Philanthropies.

”Men i själva verket är de åtgärder som vidtas av dessa länder fram till denna punkt långt ifrån vad som behövs. När en mängd klimatkatastrofer intensifieras runt om i världen är den fortsatta utvecklingen av infrastruktur för fossila bränslen inget annat än hänsynslös. Vi behöver mer än bara ord – vi behöver åtgärder.”

Läs mer: IEA varnar för nya rekordutsläpp