Som en del av EU:s nya ”gröna deal” vill unionen införa en ny strategi för skogen. Bland annat vill man plantera tre miljoner nya träd för att suga upp mer koldioxid.

EU-kommissionen föreslår att använda den gemensamma jordbruksstrategin för att få mer skog i EU, kompensera skogsägarna och bevara de nuvarande skogarna bättre.

Vill dubbla planteringen

Bland annat vill man plantera 3 miljarder nya träd i unionen. Mellan 2010 och 2015 planerades varje år runt 300 miljoner träd – målet är att dubbla den siffran till 600 miljoner träd per år, och därmed totalt 3 miljarder fler träd till 2030, skriver EU om kampanjen.

”Skogar är hem för det mesta av den biologiska mångfalden vi hittar på jorden. För att vårt vatten ska vara rent och vår jord vara rik, behöver vi friska skogar. Europas skogar är i fara. Det är därför vi kommer att arbeta för att skydda och återställa dem, förbättra skogsförvaltningen och stödja skogsbrukare och skogsvårdare. Till slut är vi alla en del av naturen. Vad vi gör för att bekämpa klimat- och biologisk mångfaldskris gör vi för vår egen hälsa och framtid”, säger EU-kommissionens vicepresident Frans Timmermans.

Skogsindustrin är missnöjd

EU:s nya skogsstrategi är dock inte särskilt populär i skogsindustrin.

”Den strategi som läggs fram indikerar en maktförskjutning från medlemsländerna till EU. För Sverige har det alltid varit avgörande att skogen får fortsätta vara ett nationellt intresse. Att EU nu börjar klampa in på området sätter vi oss emot. Framförallt eftersom vi upplever att det finns en väldigt låg förståelse för hur vi bedriver skogsbruk och hur vi ser på skog i Sverige, åtminstone hos den nuvarande kommissionen”, säger Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman till Tidningen Näringlivet, som drivs av Svenskt Näringsliv.

ANNONS
ANNONS

”Det blåser en vind i Bryssel som tyder på att man nästan uteslutande ser skogen som en kolsänka. Man klarar inte att se hela värdekedjan och den klimatnytta som även skogens produkter gör. Istället vill man se att skogen bara står kvar för att binda koldioxid. Denna syn ligger liksom som en våt filt över allting och nu kommer dessutom ytterligare en skogsstrategi som inte hjälper vare sig Sverige eller EU vidare i klimatfrågan”, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för skogsbolaget Holmen till TN.

Läs mer: Amazonas släpper ut mer CO2 än skogen absorberar