Nästa månad kommer EU-kommissionen att bestämma hur de ska klassificera naturgas och kärnkraft i en övergång till en grönare ekonomi. Det europeiska konsortiet EP Infrastructure trycker på för att EU ska klassa naturgas som ”övergångsbränsle”.

ANNONS

EU måste klassa naturgas som ett övergångsbränsle för att kunna skära ner på kol och nå klimatmålen, menar EP Infrastructures vd Gary Mazotti. Han anser att det är nödvändigt att se naturgas som ett övergångsbränsle för att nå målet om klimatneutralitet till 2050.

Med övergångsbränsle – ”transitional fuel” menar EU att en utsläppskälla byts ut mot en annan vars koldioxidinnehåll är mindre.

Olika bud om övergångsstatus

EP Infrastructure är ett europeiskt konsortium med säte i Tjeckien vars verksamhet är fokuserad på gasinfrastruktur. Konsortiet hävdar att klassificeringen av naturgas som övergångsbränsle är EU:s enda chans att nå klimatmålet.

”Ju längre du väntar med att ge gasen övergångsstatus, desto mer kommer du att förlänga användningen av kol”, säger Mazzotti i en intervju med Financial Times.

Men en grupp på ungefär 150 intresseorganisationer går emot EP Transmissions ståndpunkt och trycker på för att EU-kommissionen inte ska ge naturgas denna status. Under rubriken ”No gas in ’green’ taxonomy” förklarar bland annat Greenpeace att nya investeringar i naturgas inte kan överensstämma med målet på maximalt 1,5 gradersuppvärmning. Organisationerna pekar bland annat på att anläggningar för gas används i minst 25 år och att det inte finns utrymme i koldioxidbudgeten för EU och OECD för en sådan satsning.

Majoritet behöver stödja klassificering

Klassifikationssystemet kommer att behöva stöd av en majoritet av EU:s medlemsstater. Polen har förespråkat att gas får övergångsstatus, medan Frankrike vill att det istället blir kärnkraft.

EP Infrastructures vd säger i intervjun med Financial Times att båda energislagen kommer att behöva klassas som övergångsbränsle.

ANNONS
ANNONS

Av de fossila bränslena är naturgas det som ger lägst koldioxidutsläpp eftersom den har ett högt energiinnehåll från början. Men oftast är metan huvudingrediensen i naturgas. Om metan läcker ut – och det gör det i hanteringen – så är det en mycket mer kraftig växthusgas än koldioxid. Naturgasens klimatpåverkan är därför omstridd.

Läs också:

Så ska EU möta gaskrisen – ny verktygslåda
Gazprom: Nordstream 2 är färdigbyggd