Transportsektorns omställning till eldrivna fordon är avgörande för att nå Sveriges miljömål. Dock står det inte klart hur en av de största investeringarna ska finansieras.

För att uppnå målet om att minska de inhemska vägtransporternas utsläpp med 70 procent mellan 2010 och 2030 måste det svenska vägnätet banta utsläppen med cirka en miljon ton per år.

För att säkra utsläppsmålet presenterade regeringen en kommission i fjol vars mål är att elektifiera det svenska vägnätet.

Kommissionen ska presentera sina förslag 2022 och trots att arbetet är allt mer brådskande ställer sig infrastruktursminister Tomas Eneroth (S) positiv till den nuvarande utvecklingen, skriver SvD.

”Visst har vi en bra bit kvar, men jag är optimistisk. Vi har goda förutsättningar med stark uppslutning från både näringslivet och politiken”, säger han till SvD.

Stora utmaningar

En av de stora punkterna på agendan är att utveckla renodlade elvägar – en teknik som möjliggör att bilar laddas samtidigt som de kör och initialt är tänkt att användas för eldrivna lastbilar.

ANNONS
ANNONS

”Vi ser att godstransporterna ökar, och då måste vi se till att de blir hållbara. Det är Trafikverkets uppgift att hitta upp till 3 000 kilometer tungt belastad väg som kan byggas om till elvägar”, säger Tomas Eneroth.

Samtidigt har varken Trafikverket eller regeringens kommission landat i något utlåtande hur elvägar ska bli ekonomiskt gångbart.

”Vem ska stå för investeringen, och vad vill kunden betala för att nyttja vägarna? Utmaningarna ligger helt klart i marknadsmodellerna, och här tror jag näringslivet och politiken får komma fram till något tillsammans”, säger Tomas Eneroth.

Läs mer: Rederijätten först ut med vinddrivet biltransportfartyg [Dagens PS] >>